155759. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ólomakkumulátorok elektródjainak előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. III. 28. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1969. IX. 30. (BE—902) 155759 '*, i Szabadalmi osztály: 12 h Nemzetközi osztály: B 01 k Decimal osztályozás: Feltaláló: Cord Adolf vegyésztechnikus, Tulajdonos: VEB Berliner Akkumulatoren­und Elementefabrik, Berlin-Qfoersehöneweide, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás ólomakkumulátorok elektródjainak előállítására A találmány tárgya eljárás ólomakkumulá­torok egységes felépítésű pozitív és negatív elektródáinak előállítására, amellyel a formá­lás elkerülhető. 5 Ismeretesek akkumulátor-elektródák, ame­lyeknél a hatóanyagot tartó ólomrácsot két po­rózus, az áramot nem vezető lemez szekrény alakjában fogja körül, mimellett a rács az an­timónadalék elhagyásával nem keményített jo ólomból áll, és a szekrény adott esetben bor­dákkal megerősített lemezei az elektróda szé­les oldalához oly szorosan tapadnak, hogy azt a lemezszekrény csak az előidézett súrlódás ál­tal tartja, és az elektróda emellett csak a sa- 15 ját síkjának irányában tud megnyúlni, a szé­les oldalainak irányában nem. Ez a megoldás előnyösebb mint a negatív szekrénylemezek egy másik ismert kivitelezési módja, ahol azok két összeszegecselt műanyagkeretből állnak és 20 műanyaglemezekkel vannak Medve, mert itt a kereteket a massza duzzadása szétfeszíti és a massza kihullik. Jobb megoldást alkalmaz az ugyancsak is­mertté vált eljárás, ahol az akkumuMtorlemez- 25 ben, melynek hatóanyagát mikropórusos mű­anyagtok erősíti mechanikai úton, az aktív masszának az akkumulátor töltöttsógi állapotá­nak változásai következtében fellépő térfogat­változásait a merev tok és a hatóanyag között r>,o elhelyezett inaktív, saválló és porózus anyag­ból, pl. üveggyapotrétegből álló rugalmas, haj­lékony rétegek egyenlítik 'ki. Ezekkel a megoldásokkal azonban csak azt érték el, hogy az ólomrácsok antimon hozzá­adása nélkül készíthetők el. Nem teszik azon­ban lehetővé a pozitív és negatív elektródák olyan egységes felépítésiét, amellyel a formálás elkerülhető. A találmány feliadata olyan eljárás kidolgo­zása, amely ólomakkumulátorok egységes fel­építésű pozitív és negatív elektródáinak előál­lítását lehetővé teszi, oly módon, hogy az utó­lagos formálás elkerülhető legyen. A találmány szerinti eljárással ezt a feladatot úgy oldjuk meg, hogy a mikroporózus anyagból boritodo­bozzá alakított két fél-borítórészbe, amelyek­nek széles oldalait kivágásokkal és gerincek­kel láttuk el, mikroporózus elválasztó réteget helyezünk be, és miután az ólomrácsot és a hatóanyagot bevittük, a szekrényt lezárjuk, majd a hatóanyag megszilárdítása céljából az elektródákat kénsavba merítjük. Azáltal, hogy az elektródákat minden oldal­ról mikroporózus anyag veszi körül, külön el­választó rétegek és iszapmentesítő tér alkalma­zása elkerülhető. Az egyszerű felépítés lehetővé teszi, hogy ugyanazokat az elektródákat csu­pán különböző hatóanyaggal mint pozitív vagy negatív elektródákat formálás nélkül használ-155759

Next

/
Thumbnails
Contents