155748. lajstromszámú szabadalom • Támasztóelem szállításhoz alkalmas eszközökhöz, mint táblákhoz, tartályokhoz, dobozokhoz stb.

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VI. 30. (AE—231) Svájci elsőbbségei: 1966. VI. 30. 1—12. igény­pont), 1967. VI. 01. (13—26. igénypont). Közzététel napja: 1968. X. 22. Megjelent: 1969. IX. 30. 155748 Szabadalmi osztály: 81 c 10—17 Nemzetközi osztály: B 65 g Decimái osztályozás: Werner Achermann, kereskedő, Franz Achermann tanító, Zürich, Svájc Támasztóelem szállításhoz alkalmas eszközökhöz, mint táblákhoz, tartályokhoz, dobozokhoz, stb. Olyan szállítóeszközök, mint táblák, illetve tartólapok, tartályok dobozok stb. amelyek fából, kartonpapírból vagy hullámpapírból ké­szültek, már ismertek, és ezek feneke vagy az ezen elhelyezett támaszlécek ezzel merev egészet képeznek. Raktározásnál ismert mó­don fontos, hogy a padló fölött a szállítóesz­közt meghatározott távolságban alátáimasszuk, és egymásra rakva kialakított tárolásnál az egymás fölött levő szállítóeszközök között meg­felelő távolságot tartsunk annak érdekében, hogy ezeket emelőrudas jármű feilfogóvillája révén szállítás céljából könnyen fel tudjuk fogni. A találmány tárgya szállítóeszközökhöz, mint tartólapakhoz, tartályokhoz, dobozokhoz stb. használható támasztóelem, illetve támasztószier­kezet. A találmány szerinti támaisztószerkezetre jellemző, hogy a fenekén támaszgerendák van­nak, amelyek összehajtogatható üreges profi­lokként vannak kialakítva, és amelyekben ke­reszt- és hosszirányú erősítőként szolgáló, ösz­szehajtog'atható merevítő éternek vannak kive­hetően elhelyezve. A találmányt részléteiben a rajzokon vázolt példaképpeni kiviteli alakokkal kapcsolatban ismertetjük. Az 1. ábra a találmány első példaképpeni kiviteli alakját bemutató tartólap perspektivi­kus nézete. 10 A 2. ábra a támaszgerendákat összehajtoga­tott állapotban szemléltető oldalnézet. A 3. ábra egy támaszgerenda perspektivikus nézete. A 4. ábra egy merevítő elem részének pers­pektivikus nézete. Az 5. ábra más kivitelű tartólap perspekti­vikus nézete. A 6. ábra a:z 5. ábra szerinti tartólaphoz tartozó támaszgerendarész nézete. A 7. ábra a merevítő elem perspektivikus nézete. A 8. és 9. ábrák a támatszgereinda további 15 kiviteli alakjainak elölnézeti vázlatai. A 10. ábra a 9. ábrán vázolt támaszgerenda egy részletének nézete. A 11. ábra tartály perspektivikus nézete, amelyen a tartály részben nyitott, támaszge­rendákkal ellátott fenékrésze látható és amely tartály a találmány harmadik példaképpeni kiviteli alakja. 20 25 30 A 12. ábra a 11. ábrán vázolt tartályt zárt fenékkel szemlélteti. A 13. ábra a 11. ábrához hasonló módon szemléltetett negyedik példaképpeni kiviteli vázlata. A 14. ábra a 13. ábrához hasonlóan a fene­ket zárt állapotban szemlélteti. 155748

Next

/
Thumbnails
Contents