155727. lajstromszámú szabadalom • Csévekeret nagy teljesítményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. X. 30. (SCHE—186) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. XII. 06. (121 302) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155727 »J!<Vlf *., Szabadalmi osztály: 73 Nemzetközi osztály: D07 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Karl Göpel mérnök, Magdeburg, Martin Poida mérnök, Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Schwermaschinenbau „Ernst Thälmann" Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság Csévekeret nagyteljesítményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépekhez A találmány csévekeret nagyteljesítményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépekhez, amely két ágyazócsap révén a forgórész belse­jében a forgórésszel egytengelyűén könnyen forgathatóan van ágyazva, azonban a tengely 5 közepe alatt levő súlypontja következtében nem forog együtt a forgórésszel. A normál gyors kötélsodró, illetve cérnázó gé­pekhez az ismert, kétoldalt a tengely közepén ágyazott csévekeretek működés szempontjából 10 még kielégítően üzembiztosak. A modern, igen nagy fordulatszámú, nagyteljesítményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépekhez az ismert csévekeretek, illetve ezek ágyazási módja — az erős kopástól eltekintve — biztonságtechnikai 15 okokból már nem használhatók. A nagyteljesít­ményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépek nagy fordulatszámai a lehető legnagyobb pon­tosságú ágyazást követelik meg. Természetesen ugyanez a helyzet a csévekeretek ágyazása 20 szempontjából is. A csévekeret ágyazására egé­szen kis mértékű pontatlanságok a csévekere­ten belül olyan lengéseket váltanak ki, amelyek rövid idő alatt nemcsak a csévekeret ágyazását rongálják meg, hanem a esévék ágyazásánál és 25 ezek reteszelő szerkezeténél is nagymértékű kopást okoznak. Pontosan egy vonalú, tökéletes ágyazás a gyakorlatban alig érhető el, és egy ilyen ágyazás nagyon költséges is volna. Ezért már próbálkoztak azzal, hogy a kötél- 30 sodró, illetve cérnázó gépek csévetartóinál fel­lépő lengéseket csapágyba épített lengéscsilla­pító eszközökkel küszöböljék ki. Így pl. az egyik kísérleti csévetartóágyazásnál az ágyazócsapo­kat a fellépő rázkódások felfogása céljából gu­migyűrűvel látják el. A lengéscsillapító ágya­isásnak ez a megoldási módja viszonylag lassú futású kötélsodró, illetve cérnázó gépeknél ki­elégítő, azonban csak ilyenekhez alkalmazták. Csak azokat a rázkódásokat kellett ezeknek a lengéscsillapítóknak felfogni, amik a nehéz gép futásából származtak. Gyorsan futó rendszerek­hez, amilyenek a modern, nagyteljesítményű gyors kötélsodró, illetve cérnázó gépek, a len­géscsillapításnak ez a módja nem megfelelő. Ennek oka abban kereshető, hogy a csillapító anyag a nagy lengésfrekvenciáknál a kilengése­ket már nem tudja lefogni. Ehhez jön még, hogy az ágyazásban a lengéseket csillapító anyag a forgórésszel együtt forog és ezért nagy cent­rifugális erők hatásának van kitéve. Abból a célból, hogy e centrifugális erők negatív hatá­sát is kiegyenlítsük, a csillapító elemeket na­gyon meredek rugókarakterisztikájú anyagból kellett készíteni. Azonban a csévekeret ágyazá­sa önműködő központosításának eléréséhez le­hetőleg lágy rugózásra van szükség. Ezáltal azonban a forgó rugóelemeknél aránylag nagy alakváltozás és nagy mángorló munka jönne létre. 155727

Next

/
Thumbnails
Contents