155721. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus előtoló berendezés szerszámgépszán mozgatására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A § Bejelentés napja: 1966. VI. 14. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. (SE—-1318) 155721 Szabadalmi osztály: *" 49 a 20—37 Nemzetközi osztály: B33b Decimái osztályozás: Feltaláló: Lieszkovszky József oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Szerszámgépipari Művek, Budapest Hidraulikus előtoló berendezés szerszáragépszán mozgatására A találmány hidraulikus előtoló berendezés szerszámgépszán mozgatására, amely automati­kus munkaciklussal dolgozik és lehetővé teszi, hogy a készüléket nagy pontossággal állíthassuk meg (+ 0,001 mm) és kielégítő időkésleltetést 5 hozzunk létre. Másolóesztergák segéd-, illetve beszúr ószánjai­nak, valamint tokmányesztergák oldalszánjainak mozgatására szolgáló berendezésektől az alábbi műveletelemek elvégzését kívánjuk: 10 a) A munkadarab gyors megközelítése, b) munkamenet, illetve forgácsolás, c) az előállítani kívánt méret elérésekor meg­állás, d) a megállási helyzetben a szerszám bizonyos 15 ideig való helyben maradása, e) lassított sebességű hátrafelé mozgás, f) gyors hátramenet. A felsorolt műveletelemek közül az ismert mozgató, előtoló berendezések az előállítani ki- 20 vánt méret elérésekor nem állnak meg elég pon­tosan és megállási helyzetben a szerszámot néni tudják a kívánt ideig helyzetükben megtartani. Ismert pl. olyan szerszámgépszánt mozgató, il­letve előtoló berendezés, amelynél a méret elére- 25 sekor valamely ütköző áramkört szakít meg vagy zár, és ez elektromágnest működtet. Az elektro­mágnes hidraulikus tolattyúra hat és az elektro­mágnes működtetése révén a hidraulikus tolaty­tyú vezérli a mozgató, illetve előtoló berendezés 30 további részeit. Ezzel a berendezéssel nem lehet a megmunkáló szerszámot pontosan megállítani, mert az elektromos jeladástól a hidraulikus to­lattyú működésbe lépéséig több-kevesebb idő te­lik el, és ezalatt az idő alatt a berendezés a kü­lönböző sebességeknél más-más helyen áll meg. így az ilyen berendezésekkel pontos munkada­rabméretet nem lehet elérni. E berendezések to­vábbi hátrányos tulajdonsága, hogy időkéslelte­tést, tehát a megmunkáló szerszám megmunká­lási véghelyzetében való tartását nem, vagy csak nagyon bonyolult további szerkezetek alkalma­zásával lehet létrehozni. Vannak olyan ismert berendezések, amelyek­nél élvezérlő tolattyút alkalmaznak, azonban eze­ket a tolattyúkat nem a készülék megállítására, hanem sebesség követésére alkalmas eszközként használják. Pl. a munkamenetet úgy hozzák lét­re, hogy a vezérlő tolattyú kívülről, mechaniku­san különböző sebességekkel mozgatott rúdnak ütközik. Ezek a berendezések nem alkalmasak a megmunkáló szerszám pontos megállításának és véghelyzetében való tartásának biztosítására, azonkívül bonyolultak és drágák. A hidraulikus, bonyolult szerkezetrészeken kívül további me­chanikus előtoló szerkezetet is igényelnek. Az ismert, élvezérlésű tolattyúval működő be­rendezések nem tudnak pontosan megállni, mert az ütköző és tolattyú között olyan áttételi szer­kezetet alkalmaznak, amelyeknek alkatrészei de-155721

Next

/
Thumbnails
Contents