155713. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műanyagdarabok többrészes formában történő előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. VII. 31. (PA-*928) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1986. VIII. 30. (119.543) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155713 \ Szabadalmi osztály: SS »K l/00-~3#Ö Menwetközi ossztely: B 28 g 1/00—3/00 Peeimál osztályozás: 678,027,78 67S.027.74 Feltaláló: Bischoff Herbert, Sonneberg/Thíir., Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Plasta KŐppelsdorf, Sormeberg/Thür., Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés műanyagdarabok többrészes formában történő előállítására í A találmány eljárás és berendezés műanyag­darabok többrészes formában történő előállítá­sára, különösen duroplasztból. Duroplasztból műanyagdarabokat előnyösen 5 többrészes formákban préselési vagy £röccs~saj­tólási eljárással állítanak elő. A préselési eljá­rásnál, amikor többrészes formáról van szó, min­den egyes formát külön-külön kell présmasszá­val feltölteni. Hátrányos emellett a préselés 10 többletmunkája és a jelentősen költségesebb töl­tő- illetve adagolóberendezés. Mivel normális esetben az egyes formák egymás mellett vannak elrendezve, további hátrány a többrészes forma viszonylag nagy felfogófelülete és azonkívül an- 15 nak nagy anyagigényessége. Ismeretes fröccssajtolásnál is többrészes for­ma alkalmazása, amelynél a műanyagot egy a többrészes forma különleges részét alkotó töltő- 20 térben egészen plasztikus állapotig melegítik és azonnal egy vagy több fúvókán keresztül nyo­más hatására a formaüregekbe vezetik, ahol ki­bakelizálódik. Hátrányos, hogy a préselési masz­sza a préscsatornákban kibakelizálódik, aminek 25 következtében jelentős anyagveszteség jelentke­zik. További hátránya a préselési eljárásnak a többrészes forma nagy felfogófelülete. A találmány célja a présmassza felhasznált mennyiségének, valamint a többrészes forma 30 fémanyagénak és ezáltal a többrészes forma és a hozzá szükséges töltőberendezések előállítási költségének csökkentése. A találmány feladata olyan eljárás és beren­dezés kidolgozása műanyagdarabok, különösen duroplasztból történő előállítására többrészes formában, amely a préselési és a fröecssajtolási technológia előnyeit egyesíti és a többrészes for­ma felfogófelületét a lehető legkisebb méreten tarja. A találmány szerint ezt azáltal érjük el, hogy egy préselési ciklusban a présforma zárásánál az abba bejuttatott présmasszát tömörítjük és melegítjük és egy vagy több, a présformához kapcsolt fröccssajtó formába nyomjuk és azok feltöltése után a présformában még bennmara­dó présmasszát műanyagrésszé préseljük miután a műanyagrész és a fröccssajtolt részek kibakeli­zálódnak. A többrészes formában a présforma töltőtér­ként van kialakítva és egy vagy több fúvóka révén az alatta vagy más előnyös helyen elren­dezett fröccssajtó formákkal össze van kötve. A fúvókát két tüske, valamint egy vagy több betét alkotja és a tüskék homlokoldalai között rés keletkezik a betétek pedig a rés magasságá­ban vannak elrendezve. A találmányt részletesen példakénti kiviteli alak kapcsán a rajz alapján ismertetjük, ame-155713

Next

/
Thumbnails
Contents