155681. lajstromszámú szabadalom • Porlasztófej

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS' SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VI. 19. Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. (HA—812) 155681 tv Szabadalmi osztály. 75 a 19r—23 Nemzetközi osztály: 15 41(1 Decimái osztályozás: Feltalálók: Domokos József oki. vegyészmérnök, Benedek György oki. gépészmérnök, Winkler László oki. gépészmérnök, Kiss Béla technikus, Budapest _____ Tulajdonos: Hajtómű- és Felvonógyár, Budapest Porlasztófej A találmány porlasztófej főleg elektrosztati­kus festékszóró berendezésekhez több szín fes­tésére: Elektrosztatikus festésnél gyakran felmerül annak szükségessége, hogy a festés különböző 5 színekkél történjék. Egyszerűbb esetekben ilyen­kor a festést előbb az egyik színnel, majd a fes­tékszóró porlasztófejének kitisztítása után a má­sik színnel végzik. Ismeretes olyan porlasztófej is, amely több 10 festékszóróharanggal van ellátva. Minden fes­tékszóróharanghoz más és más színű festéket tartalmazó tartály van csatlakoztatva és ennek következtében a harangok számának megfelelő számú szín szórható. Bár ez a megoldás sok eset- 15 ben a több színnel való festés problémáját meg­oldja," mégis a gyakran szükséges színátmenetek festésére alkalmatlan. A több harangos porlasztófej ugyanakkor al­kalmatlan több komponensű festékek felszórá- 20 sara is. A találmány célja olyan porlasztófej kialakí­tása, amely az eddig ismert berendezések hát­rányait kiküszöbölve alkalmas színátmenetek ki­képzésére, valamint több komponensű festékek 25 felhordására. A találmány tehát porlasztófej főleg elektro­sztatikus festékszóró berendezésekhez több szín festésére, amelynek nagy feszültségű egyen- 30 áramforráshoz kapcsolható, forgó porlasztófeje van. A találmány abban van, hogy a forgó porlasz­tófej vajatokkal határolt, peremekkel ellátott, különálló szegmensekből van kiképezve és minden egyes szegmens adagolónyílással és az adagolónyílás mögött kiképzett keverőedénnyel van ellátva, a keverőedények pedig adagoló­pipán keresztül festékanyagot tároló tartállyal vannak kapcsolva. A találmány szerint, tehát a szegmensek szá­mának megfelelő számú színekkel végezhető a festés. Az egyes szegmensek vájatokkal, vagy peremekkel vannak egymástól elhatárolva. A peremek meggátolják, hogy egyik szegmensből a másikba a festék átfollyék. A találmány szerinti porlasztófej az eddig is­mert porlasztófejeknél tágabb területen alkal­mazható és vele színátmenetek, illetve a szín­átmenetekből adódó olyan színeffektusok is elő­állíthatók, amelyek ezideig szórás útján elérhe­tők nem voltak. Ugyanakkor alkalmas a talál­mány szerinti porlasztófej több komponensű festékek szórására is. Az egyenletes szórást különböző színek ese­tén az biztosítja, hogy a találmány szerint az egyes szegmensek festékadagoló nyílása és a szegmens kerülete közötti távolság azonos. A találmányt részletesen kiviteli példákon rajz alapján ismertetjük, ahol az 155681

Next

/
Thumbnails
Contents