155662. lajstromszámú szabadalom • Változtatható értékű hőellenállás

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI L EIR A S SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. IV. 14. (EE—1382) Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1970. III. 28. 155662 äsünwtar j. Szabadalmi' osztály. 42 i 3—20 Nemzetközi osztály: GOlk Decimái osztályozás: •) Feltaláló: Körtvélyessy László fizikus, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Budapest ". Változtatható értékű hőellenállás A szabályozási technika fejlődése révén lehető­vé vált a gyors folyamatok szabályozása is. Az efféle berendezések elektronikus részeiben a jel­továbbítás sebessége rendkívül nagy, ezért a fej­lődés, ill. fejlesztés elsősorban a beavatkozó szer­vekre irányul és főként ezek ún. „időállandójá­nak" csökkentésében nyilvánul meg. A szabályo­zástechnika különleges területe a hőtechnika, ne­vezetesen azért, mivel — többek között — a kü­lönféle fűtőtestek (pl. fém, félvezető, gáz) csak a melegítés irányában működnek gyorsan, a le­hűlés a fűtőtestektől már független. A jelenleg használatos fűtő- és hűtőelemek időállandói 100 és 1000 sec. között levő értékek. A hűtőelemek (pl. hőelektromos elemek) hatás­foka — általában — kisebb, mint a fűtőelemeké, működésük is nehézkesebb, így az időállandójuk is nagyobb, mint a fűtőelemeké. Amennyiben va­lamely test hőmérsékletét előírt mértékben kell változtatni, úgy — jelenleg — a hőelektromos (Peltier effektus) hatáson felépülő elemeket lehet célszerűen alkalmazni, mivel ezekben az áram­irány változtatásával a hőmérséklet emelése vagy csökkentése bekövetkezik. Azonban ezek időál­landója 100 sec. körül van, mivel vastag (réz-) vezetékek szükségesek a Joule-hő hatás csökken­tésére. Találmányunk célja a jelzett időállandó nagy­mértékű csökkentése, főként olyan eszközökben, 10 15 20 25 30 műszerekben, amiket elsősorban folyamatszabá­lyozásnál használnak. Találmányunk, változtatható értékű hőellenál­lás, mivel hőáramlást modulálunk (szabályozunk) és ami — előnyösen pl. — különféle gázok har­matpontját mérő műszerben való felhasználás­ra alkalmas; továbbá a nevezett hőellenállást fel­használó mérőműszer elsősorban harmatpont­mérő. A találmány lényege az, hogy nem a hőforrás, vagy a hőelnyelő időállandójának csökkentésével igyekszik javítani a folyamat szabályozást, ha­nem a fenti hőenergia-átalakítók és szabályo­zandó hőmérsékletű testek közötti hőellenállás változtatásával, mert ez legalább egy nagyság­renddel gyorsabban kivihetőnek bizonyult. Találmányunk egyik kiviteli alakja mechani­kai vezérléssel működik a Fig. 1-en látható mó­don. Az 1 hőenergia átalakító és a 2 vezérlendő hő­mérsékletű test között a 3 rugólemez létesít hő­kapcsolatot. A rugó hajlítása olyan, hogy a 3a szögfelezőt érinti mindkét lemez, ami azt jelenti, hogy a lemezek alakja pl. parabolikus henger, így az 1 és 2 testek — pl. mágneses erővel törté­nő — közelítésekor a hőáramnak egyre rövidebb utat kell megtennie a rugólemezhez. A Fig. 1-en látható, hogy a rugólemez különleges hajlítása folytán az 1 és 2-es testek közötti távolsággal a 155662

Next

/
Thumbnails
Contents