155657. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyászatilag hatásos amadin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG «#r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. VII. 11. (Cl—718) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. III. 28. 155657 Szabadalmi osztály: 12 q 1—13 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: V Feltalálók: Ecsery Zoltán vegyészmérnök, 37,5%, Kosa Ildikó vegyészmérnök, 37,5%, Dr. Knoll József orvos, 25,0% Tulajdonos: CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára R. T., Budapest Eljárás gyógyászatilag hatásos amidin-származékok előállítására Az N,N'-diszubsztituált amidinek régóta ismert vegyületek. Így Gutmann már 1897-ben felis­merte az N,N'-4,4'-dietóxi-difenil-acetamidin he­lyi érzéstelenítő hatását (Chem. Zentralblatt 1897. I. 875. Deutsche med. Wschr. 1897. 165—7. 5 Nr. 11.). A 2 196 447 sz. USA szabadalom (Chem. Abstr. 34. 5461 1940) és az 501 967 sz. angol sza­badalom [(Chem. Abstr. 33. 6490 (1939)] az N-al­kilaminidek kiindulási anyagként való felhasz­nálását írják le. Az újabb irodalmi adatok sze- 10 rint az alifás amidineknek gyulladásgátló hatá­suk van. [Compt. Rend. 253. 2161 (1961) Chem. Abstr. 56. 13 501 (1962.)] Olyan N-arilamidin­származékok, melyekben az árucsoporton orto­helyzetben karboxil szubsztituens van csak Pe- 15 tersen közleményéből ismeretesek. [Liebigs Ann. 623. 166. (1959.) E vegyületek esetében azonban az amidin egyik nitrogénje cikloalifás-gyűrű tagja és e ve­gyület fiziológiás hatása nem ismert. 20 Találmányunk tárgya eljárás (I) általános kép­letű új o-karboxi-fenil-amidin-származékok elő­állítására, mely képletben Rí jelentése hidrogén, vagy alkilgyök; R2 jelentése hidrogén, alkil, helyettesített alkil, 25' aril, helyettesített aril, vagy heterociklusos gyök; R3 jelentése hidrogén, alkil, helyettesített alkil, aril, helyettesített aril, vagy heterociklusos gyök; . 30 R/, jelentése hidrogén, halogén, nitro, acilamino, hidroxil, alkoxi-csoport; Rs jelentése hidrogén, halogén, nitro, acilamino, hidroxil, alkoxi-csoport; ammo, ammo, azzal jellemezve, hogy (II) általános képletű ve­gyületeket, (mely képletben R4 és R5 jelentésé megegyezik a fent megadottal, X jelentése hidr­oxi, vagy SH, vagy O-, ill. S-gyök, mely adott esetben Y-hoz csatlakozhat, benzoxiazinon, ill benztiazinon gyűrűt alkotva; Y jelentése H vagy-C—Rj-gyök (ahol Rí jelentése megegyezik a / ^ ••*•••'""; fent megadottal); Z jelentése H, vagy Y-hoz kap­csolódó vegyértékvonal) (III) általános képletű vegyületekkel reagáltatjuk, mely képletben A je­/B lentése H, vagy Rj—C= -gyök (ahol Rí jelentése megegyezik a fent megadottal); B jelentése reak­cióképes csoport, mint halogén, alkoxi (ariloxi, aciloxi stb.); R2 jelentése megegyezik a fent meg­adottal, vagy ha A nem H, akkor R2 A-hoz kap­csolódó vegyértékvonal; R3 jelentése megegyezik a fent megadottal. Eljárásunk egyik foganatosítási módja szerint (II) általános képletű 3,1,4-benzoxazinokat, mint pl. 2-metil-3,l,4-benzoxazinont (III) általános képletű aminokkäl reagáltatunk. A reakciót elő-' 155657

Next

/
Thumbnails
Contents