155644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrofobizáló anyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1966. XI. 11. (BO—1059) Közzététel napja: 1968. IX. 25. Megjelent: 1970. II. 16. 155644 Szabadalmi osztály; 28 a 9—U Nemzetközi osztály: C14c Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Vágó György vegyészmérnök, tudományos osztályvezető, 35%, Nyeste Gáborné vegyészmérnök, 10%, Palágyi Béla technikus, 3%, Dr. Pogány János vegyészmérnök, 50%, Budapest Tulajdonos: Bőr-Cipő-Szőrmeipari Kutató Intézet Budapest, 80%, és Dr. Pogány János Budapest, 50% Eljárás hidrofobizáló anyag előállítására Ismeretes, hogy a cserzett állati bőrök dina­mikus vízállósága nagymértékben fokozható olyan anyagok bevitelével, melyek többértékű alkoholok zsírsavakkal képzett parciális észterei­ből állnak. Ilyenek pl. a szorbitán vagy a pen­taeritrit telítetlen zsírsavakkal képzett mono-, di-, illetve szeszqui-észterei. Ezen anyagok előállításának néhány hátrányos oldala is van. Ahhoz, hogy az észterezés végbe­menjen (tehát a savszám 10 alá csökkenjen), ka­talizátorok hozzáadása szükséges, (pl. kénsav, földfémek acetátjai, nátriumhidroxid stb.), de még így is magas hőfokok (180—215 C°) szüksé­gesek a reakció lefolytatásához. Ez azt jelenti, hogy a reakciós edényzetbe védőgázt (pl. nitro­gént vagy széndioxidot) kell bevezetni, azonban a magas hőfok és a savas vagy alkalikus kém­hatású katalizátor anyagok ebben az esetben is az anyag szenesedését, illetve a késztermék túl­zott sötétedését idézik elő; amely elszíneződés kí­sérleteink szerint derítő anyagokkal már semmi­képpen sem távolítható el. Az észterezés másik hátránya, hogy a reakció bizonyos értelemben heterogén fázisban játszó­dik le, azzal a következménnyel, hogy bizonyos mennyiségű üledék marad vissza az edényzet al­ján és falain, mely át nem alakult polialkoholok­ból és féltermékekből áll.. Azt találtuk, hogy mindezen hátrányok kikü­szöbölhetők, ha a polialkohol és zsírsavból képe­zett reakcióelegyhez a polialkohol súlyára szá­mítva 5% vagy ennél több karbamidot, és ezzel 5 equivalens (1 :1 mólarányban) további zsírsav mennyiségeket adunk hozzá. Ebben az esetben a reakció már 130 C° körüli hőfokon megindul és 150—160 C° körül már 2—3 óra leforgása alatt a savszám 5 alá csökken, anélkül, hogy bármi-10 lyen katalizátor hozzáadására lenne szükség. A hevítésnél bőséges ammónia és széndioxid mennyiségek keletkezne^ így védőgázra nincs szükség, és ennek ellenére világosabb színű anyag keletkezik, melynek hidrofobizáló hatása 15 ugyanolyan jó, vagy még jobb, mint a karbamid hozzátét nélkül előállított polialkohol-zsírsav részésztereké. Ezen felül meglepő módon teljesen eltűnik a 20 készülékben egyébként visszamaradó, nehezen eltávolítható üledék, és a keletkező anyag kisebb viszkozitású, aminek igen nagy jelentősége van a hidrofobizáló anyag alkalmazásánál a bőr, il­letve cipőipari gyakorlatban. 25 A bejelentésünk szerint eljárásnak tehát az eddig ismert észterezéssel szemben a következő előnyei vannak: 1. alacsonyabb hőfokok alkalmazása folytán 30 csökken a készülék igénybevétele. 155644

Next

/
Thumbnails
Contents