155611. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus bontófejjel ellátott szívókotróhoz való uszótest

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadalom a 154.712 számú törzsszabadalomhoz Bejelentés napja: 1967. IV. 21. (PA—918) Közzététel napja: 1968. VIII. 27. Megjelent: 1970. II. 16. *>*/ Szabadalmi osztály: 45 c 20—34 84 d Nemzetközi osztály: A Old E02Í Decimái osztályozás: Pályi Károly művezető, 45%, Dunaharaszti, Pikó Ferenc ny. főmérnök, 30%, Budapest, Vesztergombi László vízügyi igazgató, 25%, Budapest Mechanikus bontófejjel ellátott szívókotróhoz való úszótest A 154.712 lajstromszámú szabadalomban meg­határozott, szívókotróhoz alkalmazott mechani­kus bontófej alkalmas arra, hogy vízi növényzet­tel, elsősorban náddal erősen benőtt talajok meg­bontását végrehajtsa emellett, hogy laza talajok 5 megbontását is gazdaságosabban végzi el, mint bármely eddig ismert bontófej. Ez a bontófej a szívókotrók eddig ismert úszó­testén alkalmazva azonban egymagában nem, vagy csak igen körülményesen tudja megoldani 10 a berendezés munkaközbeni tervszerű előrehala­dását, a fenék pontos tervszerinti vízszintes vagy ferde sík szerinti kiképzését, valamint a levágott és a víz felszínére úszó nád gazdaságos összegyűj­tését. 15 A jelen találmány ezeket a feladatokat oldja meg, emellett gondoskodik az úszótest tengelyen történő szállításának lehetőségéről. A találmány szerinti úszótest lényege, hogy a 20 mederfenékre támaszkodó (pl. a talajba benyom­ható, cölöpszerű végű) legalább két, az úszótest hossztengelye környezetében elhelyezett, az úszó­test tengelyével párhuzamosan pl. csavarorsóval szabályozott változtatható távolságban felváltva 25 lesüllyeszthető, illetőleg felemelhető lépegető tes­te, valamint az úszótesthez képest függőleges re­latív elmozdulás végzésére alkalmas módon, pl. függőleges vezetősínek között beépített, alkotó­irányú bordákkal ellátott, forgómozgás közben a 30 lesüllyesztett lépegető test mint forgáspont körül körívet leíró, az úszótest tengelyirányú mozgása közben saját bordám tengelyirányú csúszómoz­gást végző járóhengerei vannak. Ez az úszótest ajánlott kiviteli alakjában közúti szállításra alkalmas méretű, szétszedhető részda­rabokból van összetéve. A lépegető és járóhengeres berendezésével a bontófej szakaszosan előretolt középpont körül íves mozgás közben végezheti el a talaj kotrását. Egy ívmozgás után a lépegetőberendezéssel előre­léphet és újabb íves mozgással újabb ívsáv kotrá­sát végezheti el. Mindez vízszintes fenék esetén sík felületet eredményez, de ha lejtős feneket kívánunk előállítani (ami fürdőhelyeken sokszor kívánatos), akkor ilyen kotrással a lejtő csak íves lehet. Sík lejtő kialakítását célozza a találmány szerinti, a bontófej függőleges mozgását vezérlő berendezése, amelynek lényege, hogy a bontó­fej köríves mozgása közben tetszőleges lejtésű sík felület meghatározására szolgáló függvénynek megfelelő kényszerpályájú függőleges mozgató készüléke van. A levágott és a víz felszínére felúszó nád gyűj­tőterelésére a találmány szerint olyan készülék szolgál, amelynek a bontófej kétoldalán terelőla­pátokkal ellátott, függőleges tengelyű, elölnézet­ben kifelé forduló forgótestei vannak. A találmányt annak példaképpeni kiviteli alak-155611

Next

/
Thumbnails
Contents