155396. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrogénfluorid-katalizátor regenerálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. V. 09. Közzététel napja: 1968. VI. 25. Megjelent: 1969. VIII. 15. (UI—122) 155396 Szabadalmi osztály: 12 a 5, 12 g Nemzetközi osztály B 01 g, B 01 j Decimái osztályozás: Feltaláló: Borst William Beveridge, Mount Prospect, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Universal Oil Products Company, Des Piaines, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Eljárás hidrogénfluorid-katalizátor regenerálására A találmány tárgya eljárás hidrogénfluorid­-katalizátor regenerálására, közelebbről egy izo­parafffm-szénhidrogén olefin-szénhidrogénnel történő alkilozására használt 'hidrogénfluorid­-kataíizátor regenerálására, közben a katalizá- 5 tor összetételét a kívánatos szinten tartva. Parafífinszénihidrogénéknek savkatalizátor je­lenlétében olefinszénhidrogénnel való alkilozása jól ismert művelet. Az egyik általánosan hasz­nált katalizátor hidrogénfluorid vagy változó 10 mennyiségű vizet és nehéz kátrányos anyagot tartalmazó hidrogénfluorid. A szóbanforgó eljárásokban a katalizátort idő­szakosan regenerálni kell. Ezt rendszerint úgy 15 hajtják végre, hogy a hidrogénfluorid-katalizá­tor egy részét kivonják az alkilozó zónából, és bevezetik egy regeneráló oszlopba, ahol a hidro­génfluoridot kiűzik belőle, például forró izo­butánnal. A regenerálás célja az, hogy eltávolít- 20 sák a katalizátorból a fölös vizet és savban old­ható olajokat, amelyek felgyülemlenek a rend­szerben. Ezek az olajok polimer jellegűek, és egyensúlyban keletkeznek az alkilozott szén­hidrogénnel és a nehéz kátránnyal az alkilozási 25 reakcióban. Ezeket a savban oldható olajokat és kátrányt „nehéz szerves hígítónak" nevezzük. A folyékony katalizátorok, például a hidro­génfluorid katalizátor regenerálására eddig hasz­nálatos eljárások rendszerint különféle, számos 30 tekintetben hátrányos desztillációs műveletek­kel jártak. Például, savas rendszerről lévén szó, víz jelenvolta súlyos korróziós problémákat vetett fel a regeneráló oszlopban és az azzal kapcsolt kondenzáló berendezésben. Ezenkívül kellő mennyiségű hőt kellett átadni a katalizá­toráramnak a katalizátor elpárologtatására, hogy azt tisztított termékként nyerhessék ki. A kata­lizátoráram elpárologtatása során azonban ne­héz szerves hígítóiból álló el nem párolgott ma­radékot kaptak, amely beszennyezte a hőátadó vezetékeket. Az eddigi eljárásoknak egy másik problémája az, hogy nehéz elég kiűzőszerről gondoskodni a kátrányos maradékban vissza­maradó sav mennyiségének kívánatos leszorí­tására. Ha elég kiűzőszert juttatunk a regene­ráló ^oszlopba, hogy ne maradjon sav a fenék­termékben, a nehéz szerves hígítónak túlságo­san nagy részét elragadja a fejtermék. Ez az elragadott hígító szennyezi az elpárologtatott katalizátoráramot, ezzel újabb szennyezési prob­lémát okozva a vezetékekben és a regeneráló rendszerrel kapcsolt kondenzáló berendezésben. Itt „szennyezett katalizátoron" változó meny­nyiségű nehéz szerves hígítót és/vagy változó mennyiségű vizet tartalmazó hidrogénfluorid katalizátort értünk. Ez a meghatározás felöleli a távozó savas katalizátoráramban rendszerint 155396

Next

/
Thumbnails
Contents