155348. lajstromszámú szabadalom • Kommutátoros motor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XII. 08. (MA—1415) Franciaországi elsőbbségei: 1963. XII. 13. (1., 10. és 15—17. igénypontok), 1964. X. 30. (2—9. és 11—14. igénypontok). Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VIII. 15. 155348 Szabadalmi osztály: 21 d1 45—48 Nemzetközi osztály: H 02 k decimal osztályozás: Feltaláló: Patrignani Leonida mérnök, Firenze, Olaszország Tulajdonos: Manufacture de Vilebrequins de Lorette (Mavilor), Lorette (Loire), Franciaország Kommutátoros motor A találmány kommutátoros motor. Ismeretesek rotorból és sztátorból álló olyan kommutátoros motorok, amelyeknek rotora te­kercseléssel és lemezes kollektorral van ellátva és ezek műanyag bevonatba vannak ágyazva. A sztátornak háza, kefetartója, a motor ger­jesztő pólusait hordozó külső része, valamint perselyen szabadon futó vagy a házon rögzített belső része van. Az ilyen motoroktól általában megkövetelik, hogy tehetetlenségük kicsiny, ro­toruk igen merev és alaktartó legyen. Meg­követelik továbbá a könnyű szerelhetőséget és hogy a motorok a gyártás során könnyen ki­egyenlíthetők legyenek. Követelmény az is, hogy a motor nagy és kis fordulatszámoknál egy­aránt jól üzemeltethető legyen. Igen fontos kö­vetelmény a légrés változtathatósága és könnyű beállíthatósága. Mind ennek viszonylag egysze­rűen és gazdaságosan kell elérhetőnek lennie. Az ilyen, összetett követelményeknek az ismert motorok legföljebb részben felelnek meg, ami­nek következtében alkalmazási területük vi­szonylag szűk területre korlátozódik. A találmány célja e hiányosság kiküszöbölése és a fentiekben körvonalazott olyan kommutá­toros motor létesítése, amely a felsorolt össze­tett követelményeknek egyaránt megfelel és így széleskörű alkalmazási lehetőséget biztosít. A 10 találmány lényege, hogy a motor rotora kúpo­sán van kialakítva és a rotor tekercselését a sztátor külső része és belső része fogja közre. A rotor kúpos alakja nagy merevséget biztosít. Miásik előny, hogy lehetővé teszi a légrés egy­szerű beállítását. Ehhez ugyanis mindössze arra van szükség, hogy a rotort az állórészhez vi­szonyítva hosszirányban elállítsuk. Ha a rotor anyaga nem ferromágneses jellegű, súlya vi­szonylag csekély lehet, ami egyúttal kis tehe­tetlenséget is jelent. Ebből következik, hogy a motor fordulatszáma könnyen és gyorsan vál­toztatható. A motor igen hirtelenül gyorsul és lassul. A kis forgó tömegek, valamint a statikus és dinamikus kiegyenlítés lehetősége kiküszöböli a rezgéseket és halk üzemet biztosít. A hely­szükséglet viszonylag kisebb. A súly is kisebb, mint hasonló jellegű és azonos teljesítményű motoroknál. Igen széles fordulatszám tarto­mány biztosítható. Az armatúra reakció csekély. A tekercselés lehetővé teszi jelentékeny feszült­ség alkalmazását és egyúttal kiküszöböli a kis feszültségen dolgozó nyomtatott áramkörű mo­torok hibáit. Nincsenek a tengelyek központos elhelyezését veszélyeztető deformálható pajzs­lemezek. A sztátornak jó teherbírású váza van, amely azonban a csapágyakat nem terheli A rotor átmérője és falvastagsága viszonylag cse­kély, ami viszonylag nagy belső átmérőt tesz E0 lehetővé, úgy, hogy viszonylag nagy átmérőjű 20 25 155348

Next

/
Thumbnails
Contents