155304. lajstromszámú szabadalom • Eljárás b1-vitamin aszimmetrikus diszulfid-származékainak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. IX. 07. (Cl—657) Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1969. VII. 10. 155304 \* s,m3 *, Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Csermely György vegyészmérnök, 35%, Lugosi György vegyészmérnök, 30%, Dr. Szentmiklósi Péter gyógyszerész, 25%, Friesz Antal vegyészmérnök halig. 10% Tulajdoncs: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára R.T., Budapest Eljárás Bi-vitamin aszimmetrikus diszulfid származékainak előállítására Az 1,110.©48 sz. német szabadalmi leírás több eljárást ismertet az N-(4-amin<3-2-metil-pirimi­dil^(5)-metil]-N-![4'-hidroxi-2'^(tetraihidrofurfuril­-ditio)-l'-.metiM'-butenil]-formamid előállításá­ra. Az ismert eljárások szerint Bi-vitainint vagy O-acil-származékát különböző, S—S-vázat vagy —S—halogén-csoportot tartalmazó vegyületek­kel hozzák reakcióba. A fenti vegyület-típusként az igénypontban tiokénsavészterek, tioszulfinsavészterek, tioszul­fonsavészterek, szulfemiltiocianátok és szulfén­savhalogenidek kerülnek ismertetésre. A példák­ban azonban csak tiokénsavésztereket és tio­szulfinsavésztereket alkalmaznak, melyek segít­ségével 35—70%-os kitermeléseket érnek el; a kapott termékek gyógyászati célokra csak át­kristályosítás útján történő tisztítás után alkal­masak. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű vegyületek (mely képletben R jelentése alkil­vagy alkenilcsoport, mely adott esetben tetra­hidrofuril-csoporttal helyettesítve lehet) gyó­gvászatilag tiszta állapotban jó kitermeléssel oly módon állíthatók elő, hogy valamely (II) általános képletű vegyületet (mely képletben M jelentése alkáli-fém) a cianid-ionok megköté­sére alkalmas szer jelenlétében valamely (III) általános képletű tiociánsavészterrel hozunk re-10 15 20 25 30 akcióba (mely képletben R jelentése a fent megadott). A (III) képletű kiindulási anyagok kis szén­atomszámú szénhidrogén-gyökkel (előnyösen metil-, etil-, n-propil-, vagy izopropil-csoport) helyettesítve lehetnek. R jelentése alkenil^cso­port is lehet, mikoris előnyösen allil-csoportot képvisel. M jelentése valamely alkáli-fém, cél­szerűen nátrium, kálium vagy lítium. A talál­mányunk tárgyát képező eljárásnál a kiindulási anyagokat ekvimoleküláris mennyiségben alkal­mazhatjuk, vagy feles mennyiségű tiociánsav­észtert alkalmazunk. Az aszimmetrikus diszulfídok tioci^nsavészte­rekkel, cianidsmegkötő anyagok jelenlétében történő előállítása önmagában új eljárás. Mind ez ideig csak a s ^S-,S—> -SH -| SCN reakció volt ismeretes analitikai célokra, olyan vegyületek meghatározására, melyékben a kén­atomok primer vagy szekunder szénatomokhoz kapcsolódnak. Találmányunk alapja az a meg­lepő felismerés, hogy a fenti reakció jó kiter­meléssel megfordítható és tercier szénatomhoz kapcsolódó kénatomot tartalmazó aszimmetriás diszulfidok ipari méretekben történő előállításá­ra is felhasználható oly módon, hogy a reakciót cianidionok megkötésére alkalmas anyagok je-155304

Next

/
Thumbnails
Contents