155299. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés meredek dőlésű bányavágatok kiképzésére és biztosítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1965. V. 22. Közzététel napja: 1968. VI. 25. Megjelent: 1969. VII. 10. (EO—990) 155299 Szabadalmi osztály: 5 c 1—11 Nemzetközi i_sztály: E 21 d Decimái osztályozás: Bogdány Béla bányamérnök, Pécs Eljárás és berendezés meredek dőlésű bányavágatok kiképzésére és biztosítására A találmány eljárás és berendezés meredek dőlésű bányavágatok kiképzésére és biztosítá­sára, amelyekkel a meredek dőlésű bányavága­tokat, feltöréseket az ismert eljárásoknál jelen­tősen rövidebb idő alatt, gazdaságosabban és a 5 balesetveszély teljes kizárásával lehet kiképezni és biztosítani. A meredek dőlésű banyavágatofc, feltörések biztosítására és készítésére szolgáló ismert el- 10 járások és berendezések a mai termelési és balesetvédelmi követelményeiknek már nem felelnek meg. Az ismert eljárásoknál a meredek dőlésű foányavágatot periodikusan ismétlődő műveletsorozaitokkal a következőképpen állítják 15 elő. Az alapvágat főtéjébe robbamtólyukakat fúr­nak majd e föferészt lerobbantják, jövesztik. Jövesztés után a keletkezett új főtefelület alá 20 munkapadot és a dolgozók számára biztosítást szerelnék be, miaijd a főtét kézi szerszámokkal a laza, omladékony kőzetrészektől megtisztítják. A megtisztítás után a biztosításihoz szükséges faelemeket kézben vagy vitla segítségével fel- 25 szállítják és beépítik, majd a lerobbantott kő­zetanyaigot elszállítják. Ezután az új főtefelületibe újból robban tó­lyukalkat fúrnak, a dolgozók számára épített­munkapadot és ideiglenes biztosítást kiszerelik, so kiszállítják, majd elvégzik az új robbantást. Roblbantás után a kiszerelt munkaipadot és a dolgozókat védő ideiglenes biztosítást újból visz­szaállítják a vágatba, beszerelik, kézi szerszá­mokkal a robbantás után visszamaradt laza kőzetdarabokat és az új főtefelület omladékosny részeit eltávolítják. A lerobbantott, jövesztett anyagmennyiséget elszállítják, majd újra rofo­batólyukakat fúrnak az új főtébe és rdhbantás előtt a munlkapadot és ideiglenes biztosítást ismét kiszerelik. E műveletelemeket periodikusam ismételve mélyítik a meredek dőlésű bányaváigatot mind­addig, amíg az érdemese feküjéhez, illetve táljá­hoz nem érnek. Ez az ismert eljárás nagyon lassú és foganatosításához sok fizikai munkára van szükség. Lassú azért, mert mind a munka­padhoz és a dolgozók ideiglenes biztosításaihoz szükséges fa- és acélanyagot, mind a végleges biztosításihoz szükséges anyagokat és alkatrésze­ket kézzel vagy vitlával kell a vágatba szállí­tani. A munkapadíhoz való és a vágat főtéjén dolgozók biztosítására szolgáló fa- és acélanya­got minden egyes jövesztési műveletnél egyszer föl kell szállítani a vágatba és itt össze kell szerelni, és egyszer szét kell szerelni és vissza­szállítani az alapvágiatfoa. Mivel a meredek dőlé­sű bányavágatok hossza olykor megihaladja a 30—40 métert is és egy-egy robbantásra csak 1—2 métert mélyül a bányavágat, a munka-155299

Next

/
Thumbnails
Contents