155291. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés műanyagfóliák, különösen polietilén fóliák hegesztésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMANY1 HIVATAL SZABADALMI L E í R Á S hr—ts Bejelentés napja: 1966. X. 15. (B A—1908) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. X. 15. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VII. 10. 155291 Szabadalmi osztály: 39 a2 19/00—02 Nemzetközi osztály: B 29 a2 19/00—02 Decimái osztályozás: 678.029.42 678.029.43 Feltalálók: Tulodetzki Günter, Lorenz Fritz, Markkleeberg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: PGH Bauhütte Markkleeberg, Markkleeberg, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés műanyagfóliák különösen polietilén fóliák hegesztésére 1 A találmány eljárás és berendezés különösen 0,4 mm vastagságig terjedő polietilén vagy egyéb fóliák folyamatos varratni 'hegesztésére. Műanyagfóliáknak egybe függő, folyamatos, vagy szakaszos varratai hegesztésére számos el­járás ismeretes. Azonban az ismert eljárások egyike sem. használható ha műhelyen kívül a szerelés helyszánén kell hosszú varratai hegesz­tést készíteni. Így például nem használhatók kellő eredménnyel ezek az eljárások az építő­iparban zárásfoiztos hegesztése például szigete­lési hegesztések készítésére. Építkezéseknél az építkezés helyszínén a nagy frekvenciás műszertedhnilkai okokból, valamint hegesztóstedhnológiai okokból (pld. a fóliák tisztasága és azok állandó vastagsága) nem al­kalma zhatok. A polietilén ezenkívül alacsony dielektromos veszteségei miatt nagy frekvenciával nem is hegeszthető. Kiterített műanyagifólía csíkok átlapolással való hegesztése ugyancsak nem biztosítható, a munka helyszínén, mert ehhez feltétlenül ellenelektródára van szükség. Ugyan­ezen okokból műanyagfólia javítások sem Vé­gezhetők hegesztéssel a munka helyszínén. . Munkahelyen általában a meleg behatással való hegesztés sem használható korlátozás nél­kül. Itt ugyanis az a hőálló bevonat, amely meggátolja azt, hogy a fólia a hegesztő testre 10 15 20 25 30 ráragadjon, korlátolt élettartamú és ezért gyak­ran cserélendő. Amennyiben tömör tökéletes zárást biztosító készítendő például víz elleni szigetelésnél, úgy a munkálatokait csak igen gyakorlott, jól kép­zett hegesztővel szabad elvégeztetni, mert a legkisebb szakszerűtlenség helyrehozhatatlan hibát okoz. A fűthető ékes úgynevezett pákás hegesztő készülékek hátránya, hogy az épít­kezés helyszínén nehezen használható, mert az ideiglenesen felszerelt nagyméretű fóliák nam engedik meg a fűtött élű hegesztő készülék egyenletes vezetését. Ennek következtében a varrat egyenletessége, folyamatossága, záróiké­pessóge kétséges. A kézi fólia hegesztésnél, amelynek során régfúvókán kiáramló meleg gázt az átlapolások közé vezetjük, a fenti hátrányok ugyancsak nem küszöbölhetők ki, sőt ennél a hegesztési eljárásnál a hegesztő fizikailag is erősen igény­be van véve, mert a hegesztési varratot a var­ratlképzés után nyomóihengerrel még szilárdítani is kell. Ismeretes olyan fólia hegesztési eljárás is, amelynél a fóliák felmelegítése az átlapolás külső oldaláról történik. Bár itt a meleg páka­rész és a hegesztendő fólia egymástól el van választva és ezáltal a fólia anyaga nem tapad­hat a meleg pákára, elterjedni azonban ez az eljárás sem tudott, mert a melegnek csupán 155291

Next

/
Thumbnails
Contents