155277. lajstromszámú szabadalom • Nyomó- és támasztószerkezet különösen szemenkénti vetőgéphez

»IAGVAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1967. V. 24. (SCHU—48) Ausztriai elsőbbsége: 1966. V. 24. Közzététel napja: 1968. IV. 30. Megjelent: 1969. VII. 10. 155277 Szabadalmi osztály: 45 b 7/04 Nemzetközi osztály: A 01 c 7/04 Decimái osztályozás: 631.331.54 Fritz Schürmann, Wien, Ausztria Nyomó- és támasztószerkezet különösen szemenkénti vetőgéphez 1 A találmány tárgya nyomó és támasztó szer­kezet szemenkénti vetőgéphez, amelynek vető­szerkezete a vetőmagvat befogadó tartály alatt elhelyezett, a vetőgép mozgásirányára kereszt­ben rögzített házban levő, forgathatóan ágya- 5 zott és mélyedésekkel kiképzett vetőkereket foglal magába. Ez a vetőszerkezet egy tartócső szabad végén van rögzítve, mely tartócső a me­netirányra keresztirányú és erre a célra szol­gáló kerekek segítségével hajtott tengely körül 10 függőleges irányban billenthetően van ágyazva. Többnyire egymás mellett, egymástól 50—60 cm-es távolságban hat ilyen vetőszerkezetet al­kalmaznak. Az egyes vetőszerkezetek tartócsöve körülfogja egy kúpkerékcsoport közvetítésével IS a vetőgép haj tó tengelye által működtetett ten­gelyt, mely a vetőkerék forgását biztosítja. A vetőkerék forgása következtében a vetőmagtar­tályban levő és a vetőkerék mélyedéseibe jutó magok egyenként lefelé haladnák és a vető- 20 eketest segítségével kialakított barázdába jut­nak. A vető-eketestnek a talajba való hatolási mélységének beállítására állítható, rugósan ki­alakított támasztóemelő szolgál, mely egyrészről a tartőcsőhöz, másrészről pedig a gép vázához 25 kapcsolódik, ugyanezt a cél szolgálja a csavar­orsó segítségével beállítható támasztógörgő is, mely a többnyire egyenetlen talaj letapogatá­sával a vetőszerkezetnek a talajtól való távol­ságát állítja be és a vetőcsoroszlya talajba való 30 behatolási mélységét szabályozza. A támasztó­emelő biztosítja ugyanakkor a vetoes oroszlyá­nak a néha kemény talajba való biztos behato­lását is, mivel ennek segítségével igen jelentős a gép súlyából eredő erő hat a tartócsőre. A találmány célkitűzése a fentiekben leírt típushoz tartozó szemenkénti vetőgép hiányos­ságainak kiküszöbölése. Elsősorban a magnak a talajba való juttatását és a mélységbeállítás szabályozását kívánjuk lényegesen javítani, aminek során az egyes magvakat közvetlenül tudjuk a talaj még nedves szakaszába juttatni, a még meglévő téli nedvesség kihasználásával és ily módon a csírázást előnyösen befolyásol­juk. Ezideig hajszálcsöves áteresztő képességű talaj biztosításához minden vékony sávban (ba­rázdában), mely a magvak befogadására szol­gál, a talajra gyakorolt nyomást főleg a laza és középkötésű talajoknál csupán egy nyomó­görgő önsúlyának hatásával biztosították, mely a vetőberendezés után volt kapcsolva. Ennek következtében a nyomás többnyire túl kicsi volt és ugyanakkor a lenyomott szakasz is túl kes­keny. Ezenkívül az eddig alkalmazott vetőgé­peknél a váltakozó jellegű talajoknál a magvak többnyire különböző mélységben kerültek a talajba és így a csírázás is különböző volt. 155277

Next

/
Thumbnails
Contents