155242. lajstromszámú szabadalom • Eljárás celofán, alapú, nyomásra tapadó cikkek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI > T^L^LMÁN Y \ # Bejelentés napja: 1967. II. 15. "(PA—907) Közzététel napja: 1968. V. 29. I Megjelent: 1969. VI. 10. 155242 Szabadalmi osztály: 22 i Nemzetközi osztály: C 09 h Decimái osztályozás: Feltalálók: Erdélyi József oki. vegyészmérnök, 75%, Kompp József oki. vegyésztechnikus, 25° Budapest Tulajdonos: Papíripari Vállalat Kutató és Fejlesztő Intézet, Budapest Eljárás cellofán alapú nyomásra tapadó cikkek előállítására A találmány eljárás cellofán alapú nyomásra tapadó cikkek előállítására. Cellofán alapú nyomásra tapadó cikkeket ál­talában címkék, átlátszó vagy színes ragasztó­szalagok, dekorációs bevonatok stb. készítésére használják. Celofán hordozó anyag használata esetén a ragasztóanyag átragadásának megaka­dályozására kétféle alapozás ismeretes. Az egyik ismert eljárás szerint a (hordozó cel­lofán anyag egyik oldalára nyomásra tapadó ragasztóanyagot, hátoldalára pedig az átraga­dást gátló anyagot hordják fel különböző mennyiségben. A fenti eljárásnál polivinilkarbonátot vagy afcrilsaw ffnetaikrilisöív észter alacsony polimeri­zációs fokú polimer jenek vékony filmjét hasz­nálják hátoldali bevonatként. Hátoldali bevo­natként alkalmazzák az öt szénatom feletti polimerizációs fokú ponvinil-N-alkilkarbonátot is, amino-aldehid-aikohol típusú karbamid-for­maldehid és butil^alkolholgyanta köztes réteg egyidejű felhasználásával. A másik alapozási eljárás szerint a celofán íilim és a nyomásra tapadó ragasztóanyag kö­zött egy további primer, úgynevezett köztes réteget alkalmaznak. A köztes réteg igen sok­féle alapanyagból, anyagkeveréklből állhat. Ál­talában a természetes gumilatex-kaseint, ter-2 mészetes gumilatexpolivinilalkohol keverékét, vagy polisziloxán nyomástapadó ragasztóhoz Ti(OR)4 észter alapozót használnak. Használják a Buna S-kasein keveréket is, 5 vagy kombinált műgyantás alapozást is. Az ismert eljárások viszonylag drága vegyi anyagokat igényelnek, azonkívül hátoldali vi­zesoldatos kezelést kívánnak. A találmány cél­ja cellofán alapú nyomásra tapadó cikkek ala-10 pozásához olyan eljárás kialakítása, amely vi­szonylag olcsó vegyszerekből könnyen és üzem­szerűen előállítható alapozást biztosít. A találmány tehát eljárás, cellofán alapú nyomásra tapadó cikkek előállítására. 15 A találmány abban van, hogy fcaseinnek koncentrált ammónium-hidroxiddal 80 : 20 ke­verésével ammónium-kaseinátot állítunk elő, majd 78—88 súlyrész száraz anyagra számított ammónium-kaseinátot 22—12 súlyrész száraz 20 anyaigra számított; kairboxi-metil-icellulózzal ke­verjük, vízzel 10—20%-os oldatot képezünk és az így elkészített stabilizáló, sűrítő keverékből 24—16 slúyrész száraz anyagra számított meny­nyiséget 76—84 súlyrész száraz anyagra számí-25 tott 26—.22% közötti sztirolt és 74—<7i8% buta­diént tartalmazó kopolimer-latex-szel keverjük, majd ezt a keveréket 10—40% száraz anyag tar­talommal vízzel hígítjuk és a keveréket 5—15 g/m2 mennyiségiben cellofán hordozó csupán 30 egyik oldalára felhordjok, majd 401 —80 C° hő-155242

Next

/
Thumbnails
Contents