155223. lajstromszámú szabadalom • Tartályban tárolt változó szintű folyadék vertikális átlaghőmérsékletének mérésére szolgáló, robbanásbiztos tokozással ellátható érzékelő

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SIABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY TV T Bejelentés napja: 1966. III. 25. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VI. 10. (ME—754) 155223 Szabadalmi osztály: 42 i 3—20 Nemzetközi osztály: G 01 k Decimái osztályozás: Feltaláló: Haas András oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Tartályban tárolt változó szintű folyadék vertikális átlaghőmérsékletének mérésére szolgáló, robbanásbiztos tokozással ellátható érzékelő 1 A találmány tárgya robbanás-biztos kivitelűre elkészíthető hőmérő érzékelő változó szintű folyadék-oszlopok vertikális átlaghőmérsékle­teinek .mérésére. Tartályok átlaghőmérsékleteinek mérését a 5 ^intváltozás követése és a kiterjedt érzékelő­ben fellépő változó medhanifcai feszültségek miatt fellépő zavaró hatások nehezítik meg. Gyúlékony anyagoknál, mint pl. szénhidro- 10 gén párlatoknál, még a robbanásbiztos kivite­lezhetőség követelménye is megnehezíti a mérési módszer megválasztását­ismert megoldásoknál a szint követését felül úszóval ellátott és alul rögzített spirál-rugó 15 alakúra kiképzett műanyag szigetelésű villamos ellenállás hőmérséklet érzékelővel oldják meg. Ennek a megoldásnak a hátránya az, hogy a fajlagos nyúlásból eredő méréshíüba, mely a fo­lyadék fajsúly függvénye, csak tökéletlenül kü- 20 szöbollhető ki. A rendkívül tág szintkülönbségek miatt megkövetelt rugalmas deformáció mellett ilyen érzékelő robbanásbiztos tokozással nem látható el, ami miatt csak kis villamos teljesít­ményű „önbiztos" áramkörükben, alkalmazhatók, 25 mely „önbiztos" áramkörök alkalmazását egyes országok szabványai, így az M;SZ sem teszik lehetővé. Más megoldásnál a tartály aljában csapágya­zott és felül a szintet követő úszóval ellátott 30 ferde billenő csőben elhelyezett villamos ellen­állás érzékelőket alkalimaznaik a változó szintű folyadék átlaghőmérsékletónak meghatározásá­ra. Ennél a megoldásnál, bár a röbhanásbiztos tokozás és a fajlagos nyúlás okozta hiba ki­küszöbölése megoldott, a vertikális átlag mérése nem lehetséges. Ez azzal a hátránnyal jár, hogy szükség esetén, ha több érzékelő elhelyezése válna szükségessé a nagy radiális hőmérséklet­változások miatt, a térfogati átlag tökéletesebb meghatározásaira, úgy a billenőcsöves érzékelő geometriai viszonyai ezt nem teszik lehetővé. Ehlhez járul a billenőicsöves érzékelő nagy szer­kezeti hossza (20—30 m) és az emiatt szükséges merevítések következtében előálló súly és költ­ség szempontjából kedvezőtlen kivitel. Ezeknél a megoldásoknál az érzékelő felületén lokális egyenlőtlen lerakódások az átlag hőmérséklet­mérés pontosságát hátrányosan befolyásolják. Maga a tartályon belüli mozgó gerenda ténye is kedvezőtlen. Ezekkel szemben a találmány szerinti meg­oldásnál a szintkövetés megoldása robbanás­biztos tokozás alkalmazásával, fajlagos nyúlás hibájának kiküszöbölésével, így tantályon belül tetszés szerinti számú fej beépíthetőségével a minimális hosszúságban készíthető el. A lera­kódások az érzékelő geometriája folytán vi­szonylag minimálisak és egyenletesek lesznek és a minimális pontatlanságot okozzak. 155223

Next

/
Thumbnails
Contents