155172. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyersfedéllemez, rongypapír, illetve nemezpapír rothadásállóvá tételére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 11. Ausztriai elsőbbsége: 1965. XI. 22. Közzététel napja: 1968. V. 29. Megjelent: 1969. VI. 10. (BU—414) 155172 Szabadalmi osztály: 55 £ Nemzetközi osztály: D 21 h Decimal osztályozás: Feltaláló: Hemersam Rudolf vegyészmérnök, Wien, Ausztria Tulajdonos: Bunzl és Biach Aktiengesellschaft, Wien, Ausztria Eljárás nyersfedéllemez, rongypapír, illetve nemezpapír rothadásállóvá tételére ^ / A találmány tárgya eljárás rothadásálló nyersfedéllemez, rongypapír illetve nemezpapír előállítására. Régóta ismeretes és számos irodalmi közle­mény rámutatott már, hogy a kész papírlemez rothadásálló kikészítése céljából, a papírlemez elkészítése előtt a rostpépbe csiraölő anyagok keverhetők. Így pl. pentaklórfenolnátriumnak a rostpépbe való 'bekeverésére is végeztek vizs­gálatokat. E vizsgálatok során megállapították, hogy a savanyú tartományban, pH = 6 érték alatt kiváló pentaklórfenol a rostra nem csapó­dik le maradéktalanul, hanem szűrőhatás útján csak kb. 50—60%-a marad vissza. Ezért ez az eljárás nyerslemez rothadásálló kikészítésére a gyakorlatban csak nehezen valósítható meg, mivel az így képződő szennyvíz viszonylag sok csiraölőszert tartalmaz, és nem lehet a gyár­ból minden további nélkül kiengedni. A nyers­lemeznek az irodalomból ismert rothadásálló ki­készítése során ennélfogva a szennyvíz tisztítá­sáról külön kell gondoskodni, ami a rothadás­álló papírlemez előállítási költségeit nem jelen­téktelenül növeli. Ismeretes továbbá, hogy a pápírlemez elő­állítása előtt a rostpéphez aluminiumszulfátot, illetve káliumaluminiumszulfátot adnak. Azalu­miniumszulfát, illetve káliumaluminiumszulfát hozzáadása a pép pH-értékét csökkenti. A pa­píriparban számos közlemény foglalkozik az aluminiumszulfát, illetve az ennek hozzáadása során képződő nátriumalummat felhasználásá­val. Ugyancsak ismeretes magának a nátrium-5 aluminátnak bekeverése. A nátriumalummat hozzáadása során a cél először a megfelelő eny­vezési fok elérése mellett semleges kémhatású papírlemez előállítása, másodszor a töltőanya­gok és rostok fokozott visszatartása. 10 Meglepő módon azt találtuk, hogy a csira­ölősszereket kiváltképpen a pentaklórfenolnátri­umot a roston nemcsak 50—7! 0%-ban lehet ki­használni, hanem lényegesen jobban, 90% felett is, ha a pépet a csiraölőszer hozzáadása után 15 egy bizonyos pontos pH-értékre beállítjuk. A pentaklórfenolnátrmmot tartalmazó rost­pép pH-értékének káliumaluminiumszulfáttal 4,2—4,8-ra történő beállítása azt eredményezi, 2o hogy a pentaklórfenolnátriumból és a kálium­aluminiumszulfátból egy komplex só, a penta­klórfenolaluniínium jön létre. Ez a komplex só, mely kiváló csiraölő tulajdonságú, a papírban nagymértékben visszamarad. Ily módon a 25 szennyvízbe csupán kismennyiségű, megenged­hető szennyeződés kerül. A komplex só pedig kis oldhatósága folytán a papírban csiraölő hatást nedvesség behatása ellenére is hosszú időn át kifejt. 30 A találmány tárgya tehát eljárás rothadás-155172

Next

/
Thumbnails
Contents