155163. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolekulasúlyú poliakrilamid típusú flokkuláló reagens vizes oldatának előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1964. XII. 21. (BA—1802) Közzététel napja: 1966. XII. 27. Megjelent: 1969. VI. 10. 155163 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 fi Decimái osztályozás: Feltalálók: Galgóczd Béla oki. vegyészmérnök, Budapest, 24%, Demeter László oki. fizikus-kémikus, Budapest, 24%, Zagyvái István oki. fizikus­kémifcus,' Budapest, 24%, Soltész László oki. vegyészmérnök, Füzfőgyár­telep, 7%, Sommer László oki. vegyészmérnök, Füzfőgyártelep, 7%, Hercsel Márton oki. vegyészmérnök, Füzfőgyártelep, 7%, Raáb Lajos vegyésztechnikus, Füzfőgyártelep, 7% Eljárás nagymolekulasúlyú poliakrilamid típusú flokkuláló reagens vizes oldatának előállítására Tulajdonos: Tatabányai Szénbányászati Tröszt, Tatabánya, mint a Bányászati Kutató Intézet, Budapest jogutóda i •--../: A találmány eljárás poliakrilamid típusú flokkuláló reagens kolloid vizes oldatának elő­állítására. A poliakrilamid típusú flokkulálószereket az érc- és szénfeldolgozóipar, ivóvíz- és szenny­víztisztítóművek egyre nagyobb mértékiben al­kalmazzák finom diszperziók besűrítésénél a derítési sebesség növelésére. A poliakrilaimid előállítására kétfajta lehetőség kínálkozik. Egyik módszer szerint a poliakrilnitrilt savas hidrolízisnek vetik alá, míg a másik módszer szeriint monomer akrilamidet polimerizálnak. Ez utóbbi esetben először a monomer akril­nitrilt savas hidrolízis útján amidálják, majd az akriilamidet polimerizálják. A második módszer alkalmazásával lényegesen nagyobb hatású, stabilabb, nagyobb molekulasúlyú ké­szítmény állítható elő. A második módszer Ihárom részfolyamatból tevődik össze. A három részfolyamat sorrend­ben a következő: a) monomer akrimitril kénsavas hidrolízise; b) a Ihidrolízisterimék semlegesítése; c) az akrilamid polimerizációja. A monomer akrilnitril hidrolízisét a kor­szerű eljárások értelmében 83^84%-os kén­sávval mintegy 90 C° körüli hőmérsékleten 10 végzik. A reakció ideje 30—©0 perc, polámeri­zációs inhibitorként pedig kénport vagy réz­forgácsot használnak (631592 DRP). A hidro­lízisnek levegőatmoszférában való kivitele nagy elővigyázatosságot igényel, a hőmérsék­let könnyen megugrik és térhálósodás követ­keztében a hidrolízistermék használhatatlatnná válik. A térhálósodás elkerülése végett zárt rendszerű folyamatos eljárást dolgoztak ki, amelyben; a reakcióidőt 8—10 percre csökken­tették, míg a reakció hőmérsékletét térhálóso­dás veszélye nélkül 200 C°-ra lehetett emelni (219 800 sz. osztrák szabadalom). A hidrolízis során nyert savas kémhatású 15 akrilamid oldat semlegesítése, ill. az akrilamid és a kénsav elválasztási módja különféle mód­szerekkel kivitelezhető. Semlegesítőszerként nátriumkarbonátot, ammóniagázt vagy mész­tejet alkalmaznak, míg a képződött sókat szű-20 rés vagy fagyasztás útján távolítják el. Lehe­tőség adódik az akrilamid oldószerrel, pl. izo propilalkohollal való kinyerésére, valamint N / semlegesített oldatból az akrilamidnak vi'.\ kuumdesztilláció útján való kinyerésére. \ 25 A polimerizáció lefolytatása történhet szi lárd vagy folyadékfázisban. íSzilárd fázisban a, polimerizációt nagy vákuumban, esetleg ront-* gensugarak behatására végzik (Schultz et ál.) Makromol. Cham. 12. 1951. 20—34. oldal,, 30 Hestaino et al. Journ. of Am. Chem. Soc, 155163 &

Next

/
Thumbnails
Contents