155157. lajstromszámú szabadalom • Csévetartó láda ládatáras automata cséveváltóhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HÍVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. I. 21. Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. V. 20. (TE—465) 155157 Szabadalmi osztály: 86 c 8—34 Nemzetközi osztály: D 03 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Sugár György oíkl. mérnök, Szeder Ottó aki. mérnök, Lüley István oki. mérnök, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet, Budapest Csévetartó láda ládatáras automata cséveváltóhoz 1 f ü! a i í Ismeretes, hogy egyes ládatáras automata eséveváltók ládáiban a csévéket nem választják el egymástól. A csévék a ládába való töltéskor, ill. a gép üzeme közben a rázkódás miatt, hosz­szanti tengelyük körül forognak. Ez a forgás a ládában hátrányos, mert forgás közben a fo­nalvég lecsavarodhat, és a lecsavarodott fonal a szomszédos csévére ráicsavairodhat. Az egyik csé­véről a másikra csavarodott fonal megakadá­lyozza a cséve rendeltetésszerű kiesését a ládá­ból, miáltal a gép működése közben üzemzavart, kényszerű leállást okoz. Ezt a hibát függőleges rekeszekkel rendelkező ládával igyekeztek kiküszöbölni. A rekeszek el­választják egymástól a eséve oszlopokat, és csak az egymás felett elhelyezkedő csévék érintkez­nek közvetlenül egymással. A rekeszes ládában a gép üzeme közben a fonal nem csavarodik le, mert a csévék nem tudnak forogni. Függőleges rekeszekkel rendelkező ládatáras szerkezet több is ismert, pl. a 370722. sz. svájci és a 1'681201. sz. szovjet szabadalmi leírás. Az eddig alkalmazott ládáknál egy, részben a ládán kívül elhelyezett szerkezet szükséglet sze­rint a ládát és vele a soron következő rekeszt is a csévecsatorna fölé viszi, és szabaddá teszi a icsévék útját a csévetárba. Fentiekből követke­zik, hogy a ládák számára a szövőgépen legalább kétszer akkora alapterületet kell biztosítani, mint amennyi egy láda alapterülete. Ezenkívül 10 15 20 25 30 a ládán kívül elhelyezkedő cséveadagoló szerke­zet is további helyet foglal el, sokszor bonyolult és hibák forrásává válik. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszö­bölése olyan, a szövőgépen üzem közben néni mozgó rekeszes csévetartó láda létrehozása út­ján, mely a csévéket külön adagoló vagy láda­mozgató szerv alkalmazása nélkül üzembiztosan juttatja a csévecsatornába a cséve váltása cél­jából, anélkül a veszély nélkül, hogy a lecsava­rodott fonalvég a szomszédos csévére felcsava­rodna. A találmány csévetartó láda ládatáras automa­ta cséveváltóhoz, melynek a csévéket befogadó, azokat függőlegesen rendező osztott választó­falak útján alkalmazott rekeszei vannak. A ta­lálmány abban van, hogy a rekeszek válaszfalai két falrészből állnak. A felső válaszfal részek választás szerinti hosszúságúak, az alsó terelő­lemez falrészek hossza legkevesebb másfél csé­veátmérőjű, de két cséve átmérőjének összegé­nél kisebb; az alsó falrészek alsó részei a láda fenéklapjában ágyazott tengelyen billenthetők egyik szélső helyzetükből a kiejtő nyílás, irányá­ba, a nem billentett szélső helyzetükbe ütköz­tetve a felső falrészekkel kb. l©0°-os szöget zár­nak be. A találmány szerinti csévetartó láda az ismert ládákhoz képest különösen azért előnyös, mert a szövőgép üzeme közben egy helyben marad, 155157

Next

/
Thumbnails
Contents