155104. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyhatású fentiazin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. I. 06. (BE—1329) Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. V. 20. 155104 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Benkó Pál, Budai Zoltán, Budai Zoltánná, Magdányi László, Dr. Pallos László oki. vegyészmérnökök, Budapest Tulajdonos: Egyesült Gyógyszer- és Tápszer gyár, Budapest Eljárás gyógyhatású fentiazin-származékok előállítására 1 A kémiai szakirodalom két alapvető eljárást ismertet a lO^helyzetben bázikusan alkilezett fentiazinok előállítására. Ezek az alapvető el­járások a következők: a) Az I általános képletű fentiazin szárma­zékok állíthatók elő úgy (e képletben R hidro­gént, halogént, triiluormetilmetoxi-, ciano-, vagy dimetikzulfamido-jcsoportot jelent, A jelentése 2—4 szénatomszámú egyenes vagy elágazó láncú alküéngyök, Z dimetilamino-, rövidláncú alkil-, vagy hidroxialkilgyökkel helyettesített piperazino csoportot jelent), hogy a III általános képletű dihalogén alkánt (e képletben X és Y halogénatomot, — előnyösen különböző halogén atomot — jelent A jelentése fenti) az V általá­nos képletű (e képletben H hidrogén Z jelentése fenti) első vagy másodrendű aminnal reagál­tatja, a reakció eredményeként kapott X—A—Z általános képletű oj-halogénalkilamint (e kép­letben X, A és Z jelentése fenti) vagy annak sóját bázikus kondenzálószer jelenlétében a II általános képletű fentiazinnal (e képletben R jelentése fenti) reagáltatva, kapja a kívánt vegyületet. E módszert írja le pl. a 148 098 sz. magyar és a 8il4.512 sz. angol szabadalom. b) Az I általános képletű vegyületek elő­állíthatók úgy is (e képletben, A, Z, R jelen­tése ifemti), hogy a II általános képletű fenti -azint (e képletben R jelentése fenti) először a II általános képletű (e képletben A, X, Y jelentése fenti) dihalogén alkánnal reagáltat­ják. A reakció a IV általános képletű 10-a>­-halogén-alkil)-tfentiazin származékot eredmé­nyezi (e képletben R, A, X jelentése fenti), 5 melyet az V általános képletű aminnal reagál­tatva (e képletben Z és H jelentése fenti) jutnak a kívánt vegyülethez. A módszer kulcs­vegyületét képező l'O^co-halogén-alkilJ-fentiazin származék előállítására többféle út, ismert: 10 • 1. A JACS 66, 886 (1944) ilyen típusú ve­gyületek előállítására a következő módszert írja le: alkil-lítium vegyület segítségével absz. éteres közegben lO-lítium-fentiazint preparál, majd ezt toziloxi-alkil-Moiridokkal reagáltatva 15 jut el a kívánt 10-j(co-halogén-alkil)-fentiazinok­hoz. E módszer hátránya, hogy absz. éteres közegben dolgozik, a levegő oxigénjét állandó nitrogénárammal kell távoltartani, tűz- és robbanásveszélyes, a reakcióidő igen hosszú 20 (35 óra!). 2. Más módszert ismertet pl. a DAS 1 131 679, DAS 109124716, DSP 2 860 138, BP. 716 206 és a 156 865 számú szovjet szabadalom. Ezek szerint 25 a II általános képletű fentiazinok cseppfolyós ammóniában —35 'C°-on nátriumamid konden­zálószer jelenlétében reagálnak dilhalogén alkán­nal. E módszer hátránya a nagy hideg-ener­giaigény 'és a robbanásveszélyes nátriumamid 30 kondenzálószer használata. 155104

Next

/
Thumbnails
Contents