155089. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályos tiszta alumíniumklorid előállítására szennyezett vizes oldatokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 08. (AA—572) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1965. IX. 08. Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. V. 20. 155089 Szabadalmi osztály: 12 m u / 24 Nemzetközi osztály: C 01 f "/24 Decimái osztályozás: 661.842.321 661.843.321 Feltalálók: Holderreed Francis Louis mérnök, Sullivan Emmett mérnök, Anaconda, Amerikai Egyesült Államok ""'-,.. falítlit«* Tulajdonos: The Anaconda Company, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás kristályos tiszta alumíniumklorid előállítására szennyezett vizes oldatokból 1 A találmány viszonylag tiszta fémsók szeny­nyezett vizes oldatokból való elválasztására és kinyerésére vonatkozik. A találmány tárgya közelebbről eljárás kristályos tiszta alumínium­klorid kinyerése, alumíniumkloridot és számot­tevő mennyiségben egyéb fémkloridokat is tar­talmazó vizes oldatokból. A fémalumínium előállításaira végzett ismert' elektrolitikus eljárás során az elektrolitikus cellákban vagy tégelykemencékben kiinduló­anyagként lényegében vas, króm és más káros szennyezőktől mentes alumíniumoxidot hasz­nálnak fel. A kohósíthatő alumíniumoxidot jó minőségű bauxitéreekibői számos jól ismert el­járással lelhet előállítani. Jelentős műszaki ne­hézséget jelent azonban jó minőségű alumíni­umoxid előállítása olyan ércekből, amelyekiben az alumínium számottevő mennyiségiben szili­ciumdioxidot vagy vasat, vagy más káros szennyezőket tartalmaz. Ebből a délből pl. a bőségesen előforduló és viszonylag olcsó agya­got javasolták kiindulóanyagként felhasználni. Az agyag számos más ásvány mellett hidráit alumíniumszilikátokat tartalmaz és felhasznál­ható kohósítható alumíniumoxid előállítása so­rán az alumínium nyersanyagaként. Az alumí­nium könnyen extrahálható agyagból, hogylha kalcináit agyagot valamely savval, pl. sósavval kezelik. Ekkor vízoldható alumíniumsókat 10 15 20 25 30 nyernek, amelyek alumíniumtartalmát alumí­niumoxiddá alakítják. A savas kilúgozási eljá­rás során azonban az alumíniumon kívül az agyagban jelenlevő többi fém is kioldódik és így a kapott savas anyalúg számottevő meny­nyiségiben fémsókkal, mint pl. vas-, króm-, kalcium-, magnézium-, titán-, kálium- és más fémkloridsókkal van szennyezve. A szennyezé­sek mellől az alumíniumsót viszonylag tiszta formában keli elválasztani, ha az alumínium­sóból kohóöítlhiató alumíniumoxid előállítása van célul kitűzve. A relatíve tiszta alumínium­sók szennyezett savas anyalúgtól való elvá­lasztására és visszanyerésére jelentős műszaki erőfeszítéseket tettek, azonban a javasolt ipa­rilag alkalmazható eljárások nem bizonyultak megfelelőinek, gazdaságtalanok és egy vagy több ok folytán gyakorlatilag nem jönnek, szá­mításba. Az agyag ásványi savas feltárásánál képző­dő, alumíniumot tartalmazó savas anyalúg li­terenként 10 g vagy ennél több Fe2 0 3 -at tar­talmaz vizolcHható vassók (rendszerint ferriklo­rid) formájában. Ez a vasmennyisóg sokkal több annál, mint amennyit a lényegében Fe2C>3—mentes kohóSfOtiható minőségű alumíni- • umoxid előállításánál tűrhető szennyezésszint­nek megfelel, amennyiben az anyalúg alumí­niumtartalmát alumíniumoxiddá feldolgozzák. A nem kívánt vassók lényeges része az alu-155089

Next

/
Thumbnails
Contents