155084. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aromás szénhidrogének kiválasztására frakcionált lepárlással

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 28. Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. IV. 30. (UI—113) 155084 Szabadalmi osztály: 12 a Nemzetközi osztály: B 01 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Uitti Kenneth Douglas vegyészmérnök, Bensenville, Illinois, Okurna Toshio vegyészmérnök, Des Piaines, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Universal Oil Products Company, Des Piaines, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Eljárás aromás szónhidrogének elválasztására frakcionált lepárlással A találmány, tárgya eljárás aromás szén­hídrogénikeverékelk szétválasztására frakcionált lepárlással. Közelebbiről a találmány ortoxilol kinyerésére irányul benzolt és/vagy toluolt és kisebb 'mennyiségiben xilol-izomerekiet, beleért- 5 ve or'toxilolt tartalmazó alapanyagokból, több­oszlopos frakeiönátorsor felbasználáisával, ami­kor is a legnagyobb Ihőterhelésű oszlopból a hő egy részét ^visszanyerjük, és betápláljuk az előző, alacsonyabb újraforralási Ihőméraékletű 10 oszlopba. Az adott esetben ezt a hővisszanye­rést úgy bájtjuk végre, Ihogy a nagy hőlterhe­lésű oszlop gőzeit közvetett hőkicseréléssel egy gőzfejlesztőben szabályozott, atmoszferi­kusnál nagyobb gőznyomáson forró Vízzel kon- 15 denzáljuk. Azonkívül ezt a gőzfejlesztőt arra is fellhiasználjuik, íhogy automatikusan pontosan szabályozzuk a reflux-bőimérsékletet a nagy hőTtierfaelésű oszlopban, továbbá arra, íhogy gőzt juttassunk az alacsonyabb hőmérsékleten mű- 2 o ködő oszlopba. Egy jellegzetes betáplált alapanyag a frak­cionáló egység száimára, például egy aromáso­kat extralháló üzem terméke, áll — mól%-ok- 25 ban kifejezve — 30—47% benzolból, 30—47% toluolból, 5—,1% paraxilolból, 2,5—15% meta­xilolfoól, 1—*% ontoxiloíliból, 1 — —10% étil­benzoltból, 0,5^4% Cg^arornásból és 0,05—1% difenilből. A frakcionáló egység rendszerint al- 30 kalmas lényegében tiszta benzol, nitrálási mi­nőségű toluol és legalább 915% tisztaságú orto­xilol termelésére. Egy előnyös frakcionáló művelet során elő­ször eitaávolftjuk a legalacsonyabban forró benzolt, majd a második oszlopban a toluolt. Ezek viszonylag könnyen elválaszthatók. Pél­dául egy. 100% benzolt tartalmazó fejpáriát és blenzoiknentes maradék termelésére a ben­zol-oszlopnak 45—60 tányérosnak kell lennie, a hőáram 11—18,3 kcal/mól alapanyag, és a külső reiflux/mól alapanyag aránya !kb. 1 : 1— 2 : 1 legyen. 100%-os toluolpárlat és toluol­menítes maradék termelésére a toluol-oszloipinak 55—70 tányérosnak kell lennie, a hőáram 11,7—15,6 kcal/mól alapanyag, és a külső reflux/mól alapanyag aránya kb. 1 :1—1,5 : 1 legyén. A toluol-oszlop fenékteriméke nagyobbrészt Cg-aroniásokból ós kisebbrészt Cg-aromásokból és difenilből áll. Ezt egy harmadik oszlopban desztilláljuk a metaxilol és ortoxilol éles el­választására. A könnyű xiloiokat és az etil­benzolt a párlatban kapjuk meg, a femé'kter­mék ortoxilolból, Cg-aromásokból és difenilből áll, és gyakorlatilag ímentes a könnyű xilolok­tól. Ez a harmadik elválasztás körülményes, minthogy a fő alkotórészek forráspontjai kö­zött csak 5 C° a különbség, és az elválasztást úgynevezett „szupeirfrakeionátorban" kell vég-155084

Next

/
Thumbnails
Contents