155073. lajstromszámú szabadalom • Önbeálló tárcsás, univerzális simítógép sík és görbült felületek simítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. I. 27. (KO- 2066) Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. IV. 30. 155073 Szabadalmi osztály. 37 d 29—40 Nemzetközi osztály: E 04 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Kovács László oki. gépészmérnök, 40%, Muntyán László gépésztechnikus, 20%, Iván Sándor gépésztechnikus, 20%, Benkő László gépésztechnikus, 20%, Budapest •i' * V önbeálló tárcsás, univerzális simítógép sík- és görbült felületek simítására Az építőiparban a befejező munkák jelentős része a vakolatsimítás, melyet még jelenleg is kézi erővel végeznek, ami amellett, hogy nehéz fizikai munkát jelent, lassú, költséges művelet és ez követeli a gépesítést. Jelen találmányunk ezt a célt szolgálja és a kapcsolatos követelményeket kielégíti. Korábban is történtek ilyenirányú 'kísérletek, azonban azok nem jártak kellő eredménnyel, mert a készülékek részben súlyosak voltak, részben pedig használatuk merev kéztartást igényelt, amelynek folytán a munka ezekkel nehézkes és fárasztó volt. Az ismert külföldi simítógépek a súlyos hajtómű és a fej közé könnyű, hajlékony flexibilis tengelyt építettek be s ezzel a kézben tartandó fejrész könnyű lett, azonban a simított felület minőségi köve­telményeinek (sík felület és felületi simaság) kielégítéséhez, — minthogy a simítótárcsa és a tartótfej között nem rugalmas, hanem merev a kapcsolat — merev kéztartás szükséges ahhoz, hogy a tárcsa tengelyvonala a felületre állan­dóan merőleges legyen, mert különben az hor­nyot vág a felületbe. Ezek a gépék ezért nem terjedtek el. Találmányunk a könnyű súly kialakítása mellett a simítás fárasztó voltát kiküszöböli és ezáltal a munka teljesítményt növeli, ugyanis a simítótárcsa és a fej között rugalmas kap» 10 15 20 25 S0 csolóelem van, ennek folytán a tárcsa önbe­álló, a felületen állandóan f elfekszik a fej állásától függetlenül. Készülékünk nemcsak sík, hanem görbült felületek, továbbá a homlokzat, oldalfal, meny­nyezet és aljzatbeton felületek simítására egy­aránt alkalmas. Készülékünk:, mint univerzális kisgép, megfelelő tartozékszerszámokkal ellátva különféle egyéb munkákra is felhasználható, mint pl. sarok és szeglet kialakítása, fúrás és menetfúrás, csavar behajtás és csavaírmeglhúzás, falhorony rés, festék és rozsda eltávolítása, csiszolás és fényesítés stb. A simítótárcsa vagy a tartozékszerszámok a fejen egy mozdulattal cserélhetők. A fej pisztolymarkolattal van el­látva. A találmány lényegét néhány példakénti kiviteli alakjának mellékelt ábráival ismertet­jük. Az 1. ábra vázlatosan, a simítógép oldal­nézeti képe, részben metszetben. Az 1 hajtó­műhöz, a példakénti esetben villamos motorhoz, a hajlékony 2 közlőt engely kapcsolja a 3 fejbe épített 3a hajtótengelyt, amely 8 gyors tengely­rögzítővel van ellátva. A 3a haj főtengelyen a 7 tengelykapcsolóagy helyezkedik el, amely­hez rugalmas kapcsolóelem, az adott esetben 5a gumitáncsa van egyfelől rögzítve, és más­felől a 6 tengelykapcsolóagy közvetítésével a 4 simítótárcsával van összekötve. 155073

Next

/
Thumbnails
Contents