155035. lajstromszámú szabadalom • Elsütőszerkezet kétcsövű kézi lőfegyverekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS . TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. IX. 05. Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. IV. 30. (FE—705) 155035 Szabadalmi osztály: 72 a 25—33 Nemzetközi osztály: F 07 b Decimái ' osztályozás: Feltaláló: . Kameniczky József oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Fegyver- és Gázkészülékgyár, Budapest Elsütőszerkezet kétcsövű kézi lőfegyverekhez A találmány elsütőszerkezet kézi lőfegyverek­hez, amelynél a jobb és bal oldali kakasokra ható biztosító elemes teljes elsütőszerkezet egy közös lapra van felszerelve a hengeres csavar­rugókból készített kakasrugókkal együtt, mi­által a szerelés könnyebb, az elsütőszerkezet működése üzembiztosabb és a kakasrugó tartó­sabb. Az eddig ismert kakasokra ható biztosító elemmel ellátott elsütőszerkezetek hajlított vagy kovácsolt „V" alakú lap kakasrugóval készül­nek és a jobb és a bal oldali elsütő szerkezete­ket külön-külön lapra, az úgynevezett oldal­lemezekre szerelik. Az eddig ismert kakasra ható biztosító elem­mel ellátott elsütőszerkezetek hátrányai a kö­. vetkezők: a) Az alkalmazott kovácsolt vagy hajlított „V" alakú lap kakasrugók a nagy igénybevétel következtében gyakran eltörnek, ezáltal az ilyen elsütőszer kezettel ellátott kézi lőfegyverek üzembiztonsága nem kielégítő. b) A jobb és baloldali elsütőszerkezetek kü­lön-külön oldallemezekre vannak felszerelve, ezért ezek szerelése és a fegyverre való fel­illesztése a gyártásnál jelentős munkatöbbletet okoz. c) A kovácsolt vagy hajlított „V" alakú lap kafcasrugó gyártása lényegesen bonyolultabb, mint a hengeres csavarrugó gyártása. 10 15 20 25 30 A találmány célja olyan kakasokra ható biz­tosító elemes elsütőszerkezet előállítása, melynél a hajlított vagy kovácsolt „V" alakú lap kakas­rugók helyett üzembiztosabb és könnyebben gyártható hengeres csavarrugók vannak be­építve, valamint a két oldali teljes elsütőszer­kezet külön-külön lapok helyett egy közös lap­ra van felszerelve. A ^találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a fegyver elsütő szerkezetének teré­ben kialakított felfogó lapra szerelhető fel a jobb és bal oldali kakasokra ható biztosító ele­mes elsütőszerkezet; a kakasok és a felfogó lap­ra szerelt, vagy abból kiképzett támaszték lehe­tővé teszi a hengeres csavarrugók alkalmazását. ' A rajzok a találmány egy kiviteli alakját szemléltetik példaképpen. Az 1. ábra a találmány szerinti elsütőszerke­zet oldalnézete. A 2. ábra a találmány szerinti elsütőszerkezet elölnézete. A találmány szerinti elsütőszerkezet szerke­zeti felépítése a következő: Az —1— felfogó lapra van felszerelve a —2— jobb oldali és a —3— bal oldali billentyű, a —4— jobb oldali kakas és az —5— bal oldali kakas, a —6— jobb oldali elcsattantó és a —7— bal oldali elcsattantó, a —8— jobb oldali kakas­ra ható biztosító elem és a —9— bal oldali kakasra ható biztosító elem, valamint a —10—• 155035

Next

/
Thumbnails
Contents