155032. lajstromszámú szabadalom • Eljárás széles molekulasúly-eloszlású poliolefinek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. III. 15. (FA—684) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. III. 19. Közzététel napja: 1968. III. 30. Megjelent: 1969. IV. 30. 155032 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 fi Decimái osztályozás: Feltalálók: Rust Kurt vegyész, Diedrich Bernd vegyész, Frankfurt/M., Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbwerke Hoechst AG. vormals Meister Lucius & Brüning cég, Frankfurt/M., Német Szövetségi Köztársaság Eljárás széles molekulasúly-eloszlású poliolefinek előállítására ( Si>" iawftar Ismeretes, hogy az etilén szerves alumínium­vegyületeik és titánvegyületeik segítségével ala­csony nyomáson polimerizálható polietilénné. Egy e célra alkalmas ismert ipari katalizátor­-rendszer az alábbi anyagokból áll: a) titántetraklorid klórtartalmú alurnínium­alkil-vegyületekkel, mint dietilalumínium-mo­nokloriddal vagy etilalumínium-szeszkviklorid­dal képezett szilárd reakcióterméke, b) dietilalumínium-monoklorid (aktivátor­ként). A molekulasúly szabályozására ismert mó­don hidrogént alkalmaznak. Az ilyen katali­zátor-rendszerrel előállított polietilén viszony­lag széles molekulasúly-eloszlást mutat. Ismeretes továbbá (vö. Wesslau, Makromolek. Ch. 26, 102, 1958), hogy szűkebb molekulasúly­-éloszlású polietilénhez jutunk, ha oly katali­zátor-rendszert alkalmazunk, amely az alumí­nium alkoxialkil-vegyületeiből és titánhaloge­nidekből, ül. a titán halogénalkoxi-vegyületei­ből és szerves alumíniumvegyületekből áll. A termék molekulasúly-eloszlása különösen az olvadék folyási tulajdonságait befolyásolja. A molekulasúly-eloszlás kiszélesítése útján nö­velhető az olvadék folyási sebessége. Az ex­trudálással történő feldolgozás szempontjából ezért sok esetben a nagyobb folyási sebesség következtében előnyösebbeknek tekintik a szé-10 15 20 25 lesebb molekulasúly-eloszlású polimereket, mint a szűkebb molekulasúly-eloszlásúakat. - Az olvadék nagyobb folyási sebessége kisebb molekulasúlyú polimerek alkalmazásával is elérhető, ezáltal azonban romlanak a termék­nek a molekulasúlytól függő mechanikai tu­lajdonságai is. A 655984 sz. belga szabadalmi leírásban is­mertetett eljárás szerint széles molekulasúly­-eloszlású polimerekhez jutunk, ha a polime­rizációt legalább két polimerizációs zónában ill. reaktorban folytatjuk le, oly módon, hogy ezekben különböző reakciókörülményeket, pl. eltérő mennyiségű polimerizáció-szabályozó­szert, hidrogént, vagy pedig különböző katali­zátor-koncentrációkat alkalmazunk. A jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi különösen széles molekulasúly-eloszlású (Mw/ /Mn—1>9) és nagy olvadék-folyékonyságú po­liolefinek előállítására, etilénnek egymagában, etilénnek legfeljebb 5 súly% butén-1 hozzá­adásával, vagy pedig propilénnel a kisnyomású eljárással, közömbös oldószerben, Ziegler-elegy­katalizátorok, még pedig redukált titánvegyüle­tekből és dietil^alumíniummonokloridból álló elegykatalizátorok alkalmazásával történő poli­merizációja útján, amelynek során a molekula­súlyt hidrogén segítségével szabályozzuk és redukált titánvegyületként háromvegyértékű titánvegyületek oly elegyét alkalmazzuk, amely 155032

Next

/
Thumbnails
Contents