154914. lajstromszámú szabadalom • Többhengeres hengerállvány

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IV. 26. (SCHE—146) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. VIII. 04. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1969. II. 15. 154914 •W-v Szabadalmi osztály: 7 a Nemzetközi osztály: B 21 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Müller Hans-Kurt mérnök, Magdeburg SW, Becker Hans oki. mérnök, Magdeburg, Lehmann Kurt főmérnök, Magdeburg, Otto Eberhard oki. mérnök, Magdeburg, Ziolkowski Manfred oki. mérnök, Oschersleben, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Schwermaschinenbau „Ernst Thälmann", Magdeburg-Buckau, Német Demokratikus Köztársaság Többhengeres hengerállvány A találmány täbbhengeres hengerállvány sza­lagok hengerléséhez, amelynek valamennyi hen­gere vízszintesen van ágyazva és a munka­hengerek tengelyei a támasztóhengerek tenge­lyein átmenő függőlegesen kívül vannak ekén- 5 dezve és amelynél a (munkahengerek oldal­irányú megtámasztására mechanikusan vagy hidraulikusain tartott támasztógörgők és közöt­tük elrendezett, nem hajtott görgők szolgainak. A szalagok hideghengerlését végző iparban a JQ hengerelt áru mérettartásával kapcsolatiban ál­talában nagy követelményeket támasztanak. Az eddigi eljárásoknál a nagy méretpontos­ság betartása érdekében arra törekedték, hogy a munkahengereket a lehető legkisebb átmérő- 15 jűre készítsék, mert ennek eredményéként a nyomott hosszon csökken a hengerlési erő. A munkahenger átmérője csökkentésének határt szab az a körülmény, hogy túlságosan kis hen­geréknél nem lehet a szalagot megfelelően 20 megfogni és a hengerek között áthúzni és fő­ként nehéz a szükséges nyomatékot átvinni. Ezekből az okokból kiindulva, a hagyományos munkahenger Hmeghajtásofcat elhagyták és a munfoahengereket a támasztóhengereken keresz- 25 tül dörzshajtással forgatták meg. A támasztó­hengerek meghajtásából azonban olyan kerü­leti erők keletkeznek, amelyek a munkahenge­reket vízszintes irányban nagymértékben ki­hajlítják. A kihajilítás csökkentése, illetve meg- 30 szüntetése érdekében olyan szerkezet kivitele­ket készítettek, amelyeknél a munkahengereket oldalirányban eltolva helyezték el és így eze­ket az egyik vízszintes irányban a támasztó­hengerekfaez tudták nyomni, itt meg tudták támasztani, A másik irányban úgy támasztot­ták meg a munkahengeréket, hogy a munka­henger kihajlását egy kihajlásmentes támasztó­hídban ágyazott vezetőgörgővel, illetve támasz­tógörgővel — meg nem hajtott közbenső görgő bekapcsolásával — akadályozták meg. Ez a konstrukciós elv. lehetőivé tette a munfcahenge-­rek átmérőjének csökkentését, amely esetben az átmérő megválasztását konstrukciós szem­pontok nem befolyásolják. A másik irányban középen elrendezett, tá­masztóhenger-«meghajtású munikaihengereknél szintén hengerlési erő-csökkenést hoznak létre. Ezenkívül a hengerállványok előfeszített egy­ségekként vannalk kiképezve, amelyek lehetővé teszi, hogy terhelésnél a hengerállvány nyúlását befolyásolják és a fellépő rugalmas alakválto­zásokat, illetve deformációkat csökkentsék. En­nék a hengerállványnak kivitele állvány nél­küli kivitelű, aaaz a beépített alkatrészek egy­máshoz, vannalk szorítva. A szükséges hengerrés beállítását excenterrel végzik. Ennél a kivitel­nél is — egy. meghatározott átmérőtől kezdve — a munkahengereket vízszintesen szintén meg kell támasztani. ' • '•; 154914

Next

/
Thumbnails
Contents