154909. lajstromszámú szabadalom • Gáznyomásszabályozó

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja; 1964. XII. 15. (PO—342) Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1969. II. 15. 154909 Szabadalmi osztály: 47 g2 1—6 Nemzetközi osztály: G 05 d Decimái osztályozás: Polónyi István gépészmérnök, Budapest 27,5%, Szabó Béla technikus, Budapest 27,5%, Katona Zoltán technikus, Miskolc 25%, Monostori Béla mérnök, Tiszaszederkény-Űj város 10% Tábori Gyula esztergályos, Tiszaszederkény-Üjváros 10°/( Gázriyomásszabályozó A találmány tárgya gáznyomásszaibályozó, melynek célja, hogy a nagy- vagy középnyo­mású — feb. 1—6 atm. nyomású — elosztó-, ill. városi hálózatból az egyes fogyasztóhelyek (pl. üzemek, háztartások stb.) ellátására szük­séges gáz-, különösen földgázmennyiségek nyo­mását a felhasználási — kib. 270—500 mm vízoszlop — nyomásra szabályozza. Feladatai többrétűek, egyrészt a helyes üze­mi állapotot kell biztosítani, másrészt bizton­sági követelményeket is ki kell elégítenie. Ismeretesek már gáznyomás szabályozók, amelyek rugóval terhelt membránnal működ­nek, de ezek csak a nyomást redukáló műkö^ dést végeznek. Ezeknél a membránt terhelő rugó erejének változtatásával lehet szabályozni a membrán mozgását, ami az elosztóhálózatból a felhasználóhely csővezetékébe való átömlési nyílást szabályozó szelepet működteti. Az is­meretes ilyen szabályozók hátránya, hogy mű­ködésük nem pontos, a membrán a terhelő rugóerővel stabil egyensúlyt tartani nem tud, hanem szapora vibráló mozgást végez, a fel­használással összefüggő szabályozó képessége nincsen, és biztonsági működést nem végeznek. A találmány az említett hátrányoktól men­tes, és a feladatként felsorolt ténykedések mindegyikét elvégzi, úgyhogy az ismeretesek­kel szemben (műszakilag tovább fejlesztett megoldás. A szabályozó a felhasználó által igényelt és részére beállított nyomást a sza­bályozó méreteiből következő és megadott gáz­mennyiségi határok között állandóan azonosan tartja. A fogyasztás megszűnése esetén a gáz 5 áramlását lezárja. A biztonsági zárónyomás a beállított fogyasztói nyomás meghatározott többszörösére pl. 1,5-szeresére állítható be. A találmányt bővebben annak példaképpeni kivi­teli alakját szemléltető csatolt rajzzal kapcso­ló latos alábbi leírása ismerteti. A rajz a nyomásszabályozót középvonala menti metszetben mutatja. A nyomásszabályozó szerkezeti részei az 1 szelepházban és azt lezáró 2 fedél által kö-15 rülhatárolt térben vannak elrendezve. A nyo­másszabályozó a 3 csavarzat révén a perem­tárcsáját két oldalról közrefogó tömítéssel van összekötve a gázt szállító fő- ill. elosztóveze­tékkel. A 3 csaiwarzat 3a belső nyílása kúpos, 20 amely fúvótoaszerűen működik és a szabályo­zóba torkoló nyílása szelepülésként van ki­alakítva, a gumibetétes 4 főszelep számára. A főszelepre az 5 tengelyen billenthetően ágyazott 6 emelőkar támaszkodik, másik 6a 25 karja pedig a biztonsági szelepszerikezet 7 eme­lőtagjával van csuklósan összekötve. E 7 eme­lőtag és a menetes furatába csavart 8 szelep­ülés közrefogják a 9 alsómeimbránt, amely pereme mentén a 10 gyűrű és csavarok révén 30 van rögzítve a szelepház la válaszfalára. A 8 154909

Next

/
Thumbnails
Contents