154840. lajstromszámú szabadalom • Fejőkehely szarvasmarhák túlnyomásos gépifejésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. V. 04. (DE—580) Közzététel napja: 1968. II. 05. Megjelent: 1969. I. 31. 154840 Szabadalmi osztály: 45 g 5/00 Nemzetközi osztály: A 01 j 5/00 Decimái osztálvozás: 637.125 Demény Rezső gépészmérnök, Kaposvár, Jelinek István gépészmérnök, Budapest, Illés András mg. mérnök, Budapest Lucza Mihály gépészmérnök, Bag Fejőkehely szarvasmarhák túlnyomásos gépifejésére A szarvasmarhák gépi fejérésre általában olyan berendezéseket alkalmaznak, amelyek az állatoktól vákuum és légköri nyomás váltako­zásával veszi el a tejet. Ezen elven működő összes fejőgépek fő hibája, hogy az állatok 5 tőgybimbóit fizikailag túlzottan igénybe veszi. Viszonylag nagy, 300—700 Hg mm — a leg­gyakrabban használt típusok 380—400 Hg mm — vákuummal működnek és ez a vákuum a tőgyben vérkeringési zavarokat okoz, a tőgy- 10 bimbót olyan szívásnak veti alá, hogy végei kisebesednek és az így okozott fájdalom gátolja a tejleadást. Ugyanakkor feladatukat sem lát­ják el tökéletesen, mert a nyomóüitemben ösz­szelapuló fejőgumi a tőgymedencéből a tőgy- 15 bimbóba lefolyt tej egy részét vissza préseli a tőgymedencébe, ezért kicsi a fejési sebesség. :' Így ezen gépiberendezések működése nagy­mértékben eltér a természetes fejő, illetve szo-i pó-mozdulatoktól, káros a tehén egészségére és 20 az általuk elért fejési eredmény kisebb az el­érhető eredményeknél. / A 149.594 számú magyar szabadalmi leírás í szerinti fejőkehely ezen hátrányokat kiküszö­böli, a szopási és kézi fejési hasznos mozzana- 25 tokát egyesítve minden káros hatás kikerülé­sével a tőgy sérülése nélkül teljes kifejést tesz lehetővé. Ezt azáltal éri el, hogy a fejőke­he'y merev fala és a fejőkehelyben elhelyezett fejőgumifala közötti tér a fejőkehely hosszten- CQ gelyére merőleges osztással legalább kettő, de célszerűen három, vagy négy kamrára van bontva úgy, hogy a kamrák a fejőkehely hossz­tengelyét fogják körül és a tőgybimbó alap­jától kiindulva a tőgybimbó nyílása felé kam­ráról-kamrára terjedően fokozatosan nyomód­nak össze pl. azáltal, hogy a kamrákat és a komprimált levegőt összekötő nyílások kereszt­metszete csökkenő sorozatot képez. Ha a kam­rákba fcb. 0,5 atmoszféra túlnyomású levegőt bocsátunk, a kamrák a fokozódó folytás követ­keztében felülről lefelé haladva fokozatosan tel­nek meg a túlnyomásos levegővel és ezáltal ugyanúgy, mint fejeskor a fejő ujjai egymást követően nyomódnak össze. Ezzel biztosíthat­juk, hogy miközben a tőgybimbóból kinyomjuk a tejet, a bimbócsatorna nyílását érintetlenül hagyjuk. Ez lehetővé teszi az alkalmazott vá­kuum nagymértékű csökkentését is, a szopó borjú által kifejtett vákuum nagyságának mér­tékére. A folyamat tehát a következő: utánozva a borjú szájmunkaját a tőgybimbó enyhe, körül­belül 200—260 Hg mm-es vákuummal megszív­juk. A tőgybimbó megtelik tejjel és megindul a tej kifolyása a bimbócsatornán keresztül. Ezt követően az első, a tőgyhöz legközelebb eső kamrával elszorítjuk a tőgybimbó tövét, majd ahogy a nyomás kamráról-kamrára terjed, az egész tőgybimbóból, annak alapjától a nyílása 154840

Next

/
Thumbnails
Contents