154822. lajstromszámú szabadalom • Eljárás proteintartalmú élelmiszerek szerkezeti minőségének és lévisszatartásának javítására

MAGYAR ÍNÉPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. II. 14. (VA—1176) Hollandiai elsőbbsége: 1965. II. 15. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1968. XII. 31. 154822 Szabadalmi osztály: 51 i Nemzetközi osztály: A 23 j Decimái osztályozás: Feltaláló: Inklaar Petrus Adam oki. vegyész, Schalkhaar, Hollandia Tulajdonos: Vaessen-Schoemaker Holding N. V. cég, Deventer, Hollandia Eljárás proteintartalmú élelmiszerek szerkezeti minőségének és lévisszatartásának javítására A találmány tárgyát protein tartalmú élel­miszerek minőségének javítására felhasznál­ható új adalékanyagok képezik. Ismeretes az, hogy húshoz és hústermékek­hez szervetlen foszfortartalmú vegyületeket, 5 főként polifoszfátolkat adnak abból a célból, hogy a hőkezelésnek kitett keverékek szerkeze­tét és lévisszatartását megjavítsák. A sonkát pl. kősó és nátriumpolifoszfát vizes oldataival fecskendezik, amelynek hatása nem- 10 csak a termék színének javulásában, hanem jobb lévisszatartásban is megmutatkozik. A befecskendezés folytán a húsproteinékben ol­dott aromás anyagokat és a húslét nagyobb mértékben lehet megőrizni a tavábbfeldolgozási 15 eljárások, így pl. a termékek főzése és/vagy füstölése közben. A kolbászgyártó iparban is alkalmaznak szervetlen foszfortartalmú vegyü­leteket. Eltekintve attól, hogy a szervetlen foszfor- 20 vegyületekkel bizonyos mennyiségű foszfort visznek be növekvő mértékben az élelmisze­rekbe, az élelmiszerek íze és más tulajdonsá­gai is romlanak, némely esetben pedig az élel­miszerekben kristálykiválás történik. A kon- 25 zervdobozok korróziójának csökkentése a poli­foszfátok hidrolízise és némely esetben a fosz­fátoknak a sólében való gátolt feloldódása, va­lamint oldott állapotban való megtartása kö­vetkeztében megoldandó műszaki feladatot ké- 30 pez az, hogy javított adalékanyagokat állítsa­nak elő, amelyek a polifoszfátok adalékolásához hasonló hatást fejtenek ki. A sonka befecskendezésén kívül a fentemlí­tett adalékanyagokat a kolbászgyártó iparban is használják a kolbásztöltelékek vágási segéd­anyagaként, valamint sófürdőkben, krémsajtok gyártásánál és hal- valamint főzelékfélék kon­zerválásánál. A 12728/63 sz. japán szabadalomból ismere­tes az, hogy lizinésztersket tartalmazó pepto­nokat élelmiszereknél adalékanyagként hasz­nálnak abból a célból, hogy az emésztőcsatorna falán a káros reakciók lehetőségét kiküszöböl­jék. A peptonok azonban nem tartoznak a je­len találmány szerint igényelt adalékanyagok közé. A 12401/62 sz. japán szabadalom szerint fe­hérjekeszitményekhez oldható proteineket ada­golnak. A proteinek élelmiszerekre gyakorolt hatása azonban nem hasonlítható össze az egy­bázisú aminosavakkal vagy azok sóival elér­hető hatással. A legtöbb esetben az adalékanyag értékét az határozza meg, hogy az adaiékolás folytán a kezelt anyag lévásszatartása megnövekszik. A különböző adalékanyagok megítélésének igen alkalmas mérőszámaként szolgálhat, ha az adalékot sonkák befecskendező folyadékaként használjuk fel. A lévisszatartás összehasonlító 154822

Next

/
Thumbnails
Contents