154801. lajstromszámú szabadalom • Anódtartó szerkezet elektrolitikus olvasztókemence cellák részére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IV. 08. (PE—593) Franciaországi elsőbbsége: 1965. IV. 09. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1968. XII. 31. 154801 Szabadalmi osztály: 40 c 2 Nemzetközi osztály: C 22 d Deci mái o:zíályozás: Feltalálók: Duclaux Daniel mérnök, Lille, Givry Jean-Pierre mérnök, St. Jean de Maurienne, Scalliet Robert mérnök, Saint Cloud, Franciaország Tulajdonos: Pechiney Compagnie de Produits Chimiques et Electramétallurgiques cég, Párizs, Franciaország Anódtartó szerkezet elektrolitikus olvasztókemence cellák részére A találmány elektrolitikus olvasztókemence­-celláknál alkalmazott anódtartó szerkezetre vonatkozik. Ez az anódtartó szerkezet különö­sen, de nem kizárólag nagyteljesítményű cel­lákhoz való. ,5 Számos anódtartó szerkezetet javasoltak már elektrolitikus olvasztókemence cellák felállítá­sához, azonban közös hátrányuk, hogy csak nagy nehézségek árán tudnak a katódszekrény " alakváltozásához idomulni. io Az esetek legnagyobb részében ezeket az anódtartó szerkezeteket valójában közvetlenül a műhely padlójára helyezik, úgy hogy a ka­tódszekrény alakváltozása a katód viszonylagos helyzetét az anódhoz képest megváltoztatja. 15 Más esetekben az anódtartó szerkezetet a ka­tódszekrényre helyezik rá, és veszélyes feszült­ségeknek van alávetve, ha a katódszekrény alakváltozásai túl nagymérvűek, ráadásul pedig az anodrendszer vízszintes viszonyait megzavar- 20 hatja. Valójában alumínium elektrolízisnél alkalma­zott olvasztókemence cellák nagyon jelentős erőhatásoknak vannak kitéve. Ezek az erőhatá­sok hőhatásból származnak: a fürdő hőmérsék- 25 léte az elektródák közötti térben 950 C°, de a levegővel érintkező felületén csupán 250— 300 C° hőmérsékletű. A mechanikus berende­zések, a katódok, amelyek a folyékony alumí­niummal érintkeznek, tágulnak, ami egyrészt a 30 katód közepének felemelkedésében jelentkezik, másrészt a cella falára kifejtett jelentős nyo­másban, amely a cella falát ki akarja nyomni. Egy új kád tökéletesen négyszögletes alakú, míg egy már több éven át használt kád ová­lissá válik, és erősen deformálódik. Ezeket a deformációkat amennyire csak lehet, azáltal próbálják kiküszöbölni, hogy a kádakat egy­másnak ütköztetik, azonban lehetetlen ezt a deformációt teljes mértékben meggátolni. Szükséges tehát, hogy ha az anódtartó szer­kezet a cellára van helyezve, akkor ez utóbbi deformálódni tudjon anélkül, hogy ez az anó­dok síkjának vízszintes voltát befolyásolná. Ez a találmány célja. A találmány szerinti anódtartó szerkezetet közvetlenül a katódszekrényre helyezhetjük anélkül, hogy veszélyes feszültségek lépnének fel és/vagy az anodrendszer vízszintes helyze­tét befolyásolná abban az esetben, ha a katód­szekrény deformálódik. A találmány szerinti anódtartó szerkezet csuklós kapcsolatok segítségével kapcsolódik a katódszekrényre, amelyek megakadályozzák, hogy a katódszekrény alakváltozásai az anód­tartó szerkezetre átadódjanak. A találmány szerinti anódtartó szerkezet tar­talmaz : — legalább két tartóoszlopot, amelyek mind­egyike egy csuklós kapcsolat és egy villamosan 154801

Next

/
Thumbnails
Contents