154781. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés húzott üreges testek, különösen a körtől eltérő keresztmetszetű, mint pl. négyszög- vagy négyzetprofilú csövek egyengetésére

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 30. (KI—556) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. IX. 17. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1968. XII. 31. 154781 Szabadalmi osztály: 49 h 12—24 Nemzetközi osztály: B 23 k Decimái osztályozás: Feltaláló: Lorenz Horst szerkesztő, Solingen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Th. Kieseriing und Albrecht Werkzeugmaschinenfabrik, Solingen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás és berendezés húzott üreges testek, különösen a kőitől eltérő keresztmetszetű, mint pl. négyszög- vagy négyzetprofilú csövek egyengetésére 1 A találmány eljárás ós berendezés húzott üreges testek egyengetésére, amelyet főleg a körtől eltérő keresztmetszetű, mint pl. négy­szög-, vagy négyzetprofilú csövek egyengetésé­nél alkalmaznak. Ennél az eljárásnál az egyen-, 5 getésre kerülő terméket saját hossztengelye körüli elfordulás nélkül, hajtógörgőkkel, egy­más után elrendezett egyengetőtestpáron veze­tik át és a folyáshatár átlépéséig meghajlítják. Az eddig ismert egyengető eljárásoknál ún. io „egyengetési háromszög" adódik, azaz az egyen­getésre kerülő terméket központosán terhelt kéttámaszú tartóként kell figyelembe venni. Az egyengetés hatása ekkor, mint ismeretes, maradandó alakváltozáson alapszik, amely az 15 egyengetésre kerülő termék visszarugózását az eredeti görbületre kizárja. Ennek elérése érde­kében az egyengetésre kerülő termék behajlá­sának a hajlítás tengelyére oly mértékűnek kell lennie, hogy a folyáshatárt minden eset- 20 ben túllépje. Avégből, hogy nem szimmetrikus kereszt­metszetű terméket is lehessen egyengetni, azt javasolták, hogy egy olyan egyengetőberende­zésnél, amelynél az egyengetésre kerülő dara- 25 bot saját hossztengelye körüli elfordulás nél­kül, terelőgörgőkkel, egymás után elrendezett egyengetőtestpárokon vezetik át és eközben a folyáshatár átlépéséig meghajlítják, az egyen­getőtestpárokat megközelítően körpályán, vagy 30 nem kerek, függőleges vagy vízszintes főten­gelyű pályákon vezessék. Annak a lehetősége, hogy az egyengetőtest­párök mozgáspályáját függőleges, vagy víz­szintes főtengelyűre lehet választani, azt a jelentős előnyt jelenti, hogy oly mértékben lehet az egyengetésre kerülő termékhez hozzá­idomítani, hogy a termék profiljának megfe­lelően annak meghajlítása az. egyik síkban na­gyobb lehet, mint a másikban. Ez at egyengetőberendezés egyaránt alkal­mas teli és üreges testek, és kör, vagy körtől eltérő keresztmetszetű, mint pl. négyzet vagy négyszög keresztmetszetű profilcsövek egyen­getésére. Ezeknek az üreges profiloknak a kifogásta­lan egyengetése azonban csak bizonyos átmé­rőig lehetséges, aminél persze a falvastagság is nagy szerepet játszik. Ennek az az oka, hogy az eddig ismert egyengető eljárásoknál a folyáshatár átlépéséhez szükséges hajlítóerő központosán hatott. Nagyobb átmérőjű négy­szögletes, vagy négyszögprofilok egyengetésé­nél ennek az egyengetési módszernek a hatá­rait az egyengetőtestek által kifejtett nyomó­erő azon nagysága képezi, amely szükséges ahhoz, hogy az egyengetésre kerülő terméket képlékenyen deformálja, azaz a folyási határ átlépéséig meghajlítsa. Ha az átmérő egy bi­zonyos határt túllép, akkor ezeknek a profilok-154781

Next

/
Thumbnails
Contents