154769. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített malonsavmonohidrazidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 03. Svájci elsőbbsége: 1964. XII. 04. Közzététel napja: 1967. XII. 22. Megjelent: 1968. XII. 31. (GE—575) 154769 Szabadalmi osztály: 12 q 1—13 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Pf ister Rudolf vegyész, Dr. Sallmann Alfred vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: J. R. Geigy A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás helyettesített malonsavmonohidrazidok előállítására A találmány tárgyát új, értékes farmakoló­giai tulajdonságokat mutató, helyettesített ma­lonsavmonohidrazidok előállítására szolgáló el­járás képezi. Az eddig nem ismeretes (I) általános kép- 5 létű helyettesített malonsavmonohidrazidok — e képletben Rj legfeljebb 8 szénatomos szénhidrogéngyököt, R2 hidrogén- vagy halogénatomot képvisel — 10 valamint e vegyületek szervetlen vagy szerves bázisokkal képezett sói gyulladásgátló és láz­csökkentő hatással rendelkeznek, viszonylag csekély toxikusság mellett. E vegyületek pl. 15 reumás és más gyulladásos kóros folyamatok gyógykezelésére, pl. a trombophlebitis megelő­zésére és gyógykezelésére alkalmazhatók, orális vagy rektális úton, sóik vizes oldatai alakjában pedig parenterális, pl, intramuszkuláris vagy 20 intravénás úton történő beadással. Parenterális alkalmazásuk szempontjából e vegyületek sóinak semleges vagy legfeljebb kevéssé bázisos kém­hatása különös előnyt jelent. Az (I) általános kópletű vegyületekben Rí 25 helyén pl. legfeljebb 8 szénatomos alkilgyök, előnyösen n-butilgyök, továbbá fenil-, benzil­vagy béta-feniletil-gyök, R2 helyén pedig hid­rogén, klór, fluor vagy bróm állhat. Az (I) általános képletű új vegyületek elő- 30 állítása a találmány értelmében oly módon tör­ténhet, hogy a) valamely (II) általános képletű vegyületet — e képletben X hidrogénatomot vagy benzil­gyököt képvisel, Rx és R 2 jelentése pedig meg­egyezik az i(I) általános képlet alatt adott meg­határozás szerintivel — katalitikusan aktivált hidrogénnel kezelünk, az X jelentésétől függően ekvimolekuláris vagy kétszeres moláris meny­nyiségű hidrogén felvételéig, vagy b) valamely (III) általános képletű vegyületet — ahol X a fenti meghatározásnak megfelelően hidrogént vagy benzilgyököt, Y pedig hidro­gént vagy benziloxikarbonil-gyököt képvisel, X és Y közül azonban mindenkor legfeljebb csak az egyik jelenthet hidrogént — cseppfolyós ammóniában fémnátriummal kezelünk, vagy c) valamely (IV) általános képletű vegyületet — ahol Rx és R 2 [mint a (III) általános képlet­ben is] a fentebbi meghatározásnak megfelelő jelentésűek — valamely alkáli- vagy földalkáli­hidroxid legalább kétszeres egyenértéknek meg­felelő mennyiségével kezelünk. A fenti a) eljárásmód esetében a hidrogeno­l'zis pl. metanolban, etanolban vagy dioxánban, szobahőfokon és közönséges nyomás alatt, vala­mely erre alkalmas katalizátor, pl. nemesfém-, különösen palládium-katalizátor (amely vala­mely szokásos hordozóanyagra lehet f elvivé) jelenlétében folytatiható le. A hidrogénezést kb. 154769

Next

/
Thumbnails
Contents