154716. lajstromszámú szabadalom • Eljárás imidazol-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1966. XI. 26. (Rí—311) | Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. XI. 30. 154716 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d9 Decimái osztályozás: Feltalálók: Tulajdonos: Br. Tóth József kutatóvegyész, Dr. Fekete György orvos, Boór Lajosné Richter Gedeon kutatóvegyész, Dr. Szporny László orvos, Dr. Görgényl Ákosné kutató- Vegyészeti Gyár RT., vegyész, Dr. Görög Sándor kutatóvegyész, Holly Sándor kutatóvegyész, Budapest Budapest Eljárás imidazol-származékok előállítására Az imidazol-származékok gyógyászati alkal­mazása az utóbbi években jelentősen megnöve­kedett. Különösen nagy jelentőségre tettek szert bizonyos nitrilimidazol-származéfeok a patogen protozoás fertőzések, pl. trichomoniasis léküz- 5 désével kapcsolatban. E vegyületek közül az (I) képletű l-(2-hidroxietil)-2imetil-5-nitro-imida­zol (metronidazol) vált legismertebbé (1,212,028 sz. francia szabadalmi leírás). E vegyület (I) elő­állítása a szabadalmi irodalom szerint oly mó- 10 don történik, hogy a 2^metil-5-nitro-imidazol N^helyzetébe, valamilyen módon bétanhidroxi­etil csoportot visznek be utólag. Ezen csoport utólagos bevitelére többek között az etiléngli­kol-klórhidrin, valamint a szulfonsaveszter szár- 15 mazékok alkalmasak. E reakciók rendkívül rossz termeléssel játszódnak le, s még a legjobb eljá­rást képviselő, etilénoxidot alkalmazó módszer (vö. 151,677 sz. magyar szab., leírás) is csak 60—70°/cros konverziót eredményez és reakció- 20 termékként ipari méretekben nehezen feldol­gozható reakcióelegyet kapunk, amelyből a nem reagált nitrovegyület elválasztása nehézségekkel jár. Imidazol-származékok alkilálása, hidroxialki- 25 lálása, valamint nitrálása során azt tapasztaltuk, hogy különböző imidazol-származékok pl. 2--metil-imidazol (III) — a nitrocsoportot hordozó analógoknál johb hatásfokkal hidroxialkilálha­tók. Azt is tapasztaltuk, hogy valamely nitro- 30 génen, s általaiban a C2 ~<helyzetben alkilszubsz­tituált imidazol-származékok nitrálása jól kivi­telezhető, így az l-(2^hidroxietil)-2-metil-irnid­azol (IV) jó termeléssel nitrálható, ha a szabad alkoholos hidroxil-e&oportot a nitrálás előtt va­lamilyen észtere célszerűen az (V) képletű sa­létramsavészter vagy valamely (VI) általános képletű karibonsavészter formájában megvédjük. Ilyen körülmények között helyzeti izomer nit­rált termékek elegyéhez juthatunk, (VII, VIII valamint IX, X), melyek elválaszthatók, vala­mint a védőicsoportok eltávolítása során az (I) képletű l-(2-hidroxietil)-2-metil-5-nitro-imidazol (metronidazol) és a (II) képletű l-(2-hidroxietil)­-2-metil-4-nitro-imidazol keletkezik. Ez utóbbi az előzőhöz (I) hasonlóan, igen értékes sajátsá­gokkal rendelkezik a trichomoniasis gyógykeze­lése vonatkozásában. Klinikai eredmények igazolják, hogy az l-.(2-hidroxietil)-2-metil-4-nitro-imidazol (II) a tricho­moniasis egyes olyan eseteiben is eredményesen alkalmazható terápiásán, amikor az l^(2-hidroxi­etil)-2-metil-5-nitro-imidazol (I) hatástalannak bizonyult. Ezért számos esetben nemcsak elő­nyösebb, de egyedül célravezető is lehet a (II) képletű izomernek vagy az (I) és (II) képletű vegyületet együtt tartalmazó izomérelegynek a terápiás alkalmazása. A (II) képletű 4-nitro izomer emellett rendkívül kis toxicitással ren­delkezik. 154716

Next

/
Thumbnails
Contents