154703. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus vezéslés varrógéphajtáshoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 09. (NA—763) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. II. 01. Közzététel napja: 1967. XI. 22. Megjelent: 1968. XI. 30. 154703 Szabadalmi osztály: 52 a 55—61 Nemzetközi osztály: D 05 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Lefrentz Friedrich mérnök, Altenburg, Petrowitz Eugen, mérnök, Leipzig, Paukert Karl-Heinz, gépjármű elektrotechnikus, Altenburg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VÉB Nähmaschinenwerke Altenburg, Altenburg, Német Demokratikus Köztársaság Elektronikus vezérlés varrógéphajtáshoz A találmány tárgya elektronikus vezérlés varrógéphajtáshoz, amelynek állandóan forgó motortengelyről hajtott Segédhajtása lassító átté­telt, elektromágnessel vezérelt tengelykapcsolót, valamint a varrógéptengellyel szinkronizált im- 5 pulzusadót és elektronikus vezérlő részt tartal­maz és kapcsolója van a mindenkori kívánt tű­rúd állás kiválasztására és mechanikus beren­dezése a kapcsoló és a tengelykapcsoló között levő erőhatás szétválasztására a varrógéppel 10 együttműködő varrőberendezés útján. Az ismert konstrukciójú varrógéphajtásokat, amelyeknek nagy fordulatszámú főhajtása lassí­tó áttételen át mellékhajtással van összekötve, többnyire úgy képezik ki, hogy azok tengely- 15 kapcsoló szervek útján választás szerint nagy fordulatszámra, vagy kis fordulatszámra (kap­csolhatók át. Egy iíyen fajta ismert varrógéphajtásnál nagy fordulatú főhajtásra kapcsolásnál például láb- 20 pedálos indítóval működtetett emelőelrendezés útján egy kapcsolót kapcsolnák ibe a tengely­kapcsolás létrehozásának időpontja előtt 'és a fcengelykapcsolás megszűnte után a lábpedálos indító emelőelrendezésével kikapcsolják. Ennél 25 az elrendezésnél a lassan futó segédhaj tás ten­gelykapcsoló mágnesének kapcsolószerve egy relé, míg a varrógéptengely előírt lekapcsolási fordulatszámát mérő techométer dinamó, vala­mint három csúszógyűrűből álló szinkronizátor ^0 biztosítja a varrógép tengely be-* és kikapcsolá­sát a varrógép tűrúdjának kívánt helyzetében. Az ilyen fajta varrógéphajtásoknak, amelyek mechanikus szerveket használnak csúszógyűrűk alakjában, az a hátrányuk, hogy a szinkronizá­tor csúszógyűrűin és keféin kívül a relék és a kapcsolócsövek vagy más fajta csövek állandó kopásnak, illetőleg öregedésnek vannak kitéve és ilyen módon folyamatos karbantartást igé­nyelnek. Egy további ismert villamos varrógéphajtó­berendezésnél, amelynek vezérlő kapcsolása vál­takozó áramú hálózatról transzformátoron és egyenirányító hídon át kapja a táplálást, állan­dóan forgó hajtómotor és hajtott rész közé be­kapcsolt villamosan vezérelhető tengelykapcsoló van, valamint villamosan vezérelhető fék, to­vábbá a (hajtást előre meghatározott helyzetben megállító szerv és az elektromágneses súrlódásos tengelykapcsolóként kiképzett tengelykapcsolót és a tengelykapcsoló kioldott állapotában hatásos féket egy vagy több tranzisztoron át vezérlik. Azok a kapcsolószervek, amelyek a hajtás le­állításához szükségesek, Valamint a vezérlő kör­ben levő és a leállítás helyzetet meghatározó kapcsoló szerv, továbbá egy-egy gerjesztő te­kercs a tengelykapcsoló és a fék számára köz­vetlenül a tranzisztorok munkaáramkörébe van­nak iktatva. A fék gerjesztésének vezérlésére egy első tranzisztor szolgál, míg a hajtás le-154703

Next

/
Thumbnails
Contents