154666. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ditiolfoszforsav-triészterek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (FA—638) Néniét Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. VIII. 26. X Közzététel napja: 1967. XI. 22. Megjelent: 1968. XI. 30. 154666 Szabadalmi osztály: 12 o 26—27 Nemzetközi osztály: C 07 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Schrader Gerhard vegyész, Wuppertal-Cronenberg, Mannes Karl vegyész, Köln-Stammheim, Scheinpflug Hans, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Tulaj dohos: Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen-Bayerwerk, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás ditiolfoszforsav-triészterek előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű ditiolfoszforsav-triészterek előállítására, amelyek fungicid tulajdonsággal rendelkeznek. Az (I) képletben R alkil-, vagy halogénalkil­csoportot, míg R' halogénatomot, nitro-, rövid­szénláncú alkil- vagy alkoxd-csoportot, végül n pedig 0, 1 vagy 2 számot jeleint. Az 1378 035 sz. francia szabadalmi leírás­ból, a (II) általános képletű (tiono)-ditiolfosz­forsavdiésztieinmonoamidok ismeretessé váltak, amely képletben Ra és R& hidrogénatomot, al­kil- vagy aril-gyököt, Rc , ill. Rd pedig arii­gyököt, végül X oxigén- vagy kénatomot je­lent. A nevezett francia szabadalmi leírás adatai szerint ezek a vegyületeik növényi kár­tevők irtására és növényi betegségek kezelé­sére alkalmasak. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű S,S-.difeni,l-ditiolfoszforsavtriészteir simán, jó hozammal és kiváló tisztasággal előállítható, ha valamely (III) általános képletű foszforsav­^monoészter-dihalogenidet valamely (IV) általá­nos képletű tiofenoEal savkötőanyagok jelenlé­tében reagáltatunk. Azt találtuk továbbá, (hogy a találmány sze­rinti eljárással nyerhető S,S-difenilditiolfoszfor­savtriészterek kitűnő fungi toxikus tulajdonság­gal rendelkeznek és ebben a tekintetben meg­lepő módon a fentnevezett francia szabadalmi leírásiból ismeretessé vált analóg szerkezetű és 10 15 20 25 20 hasonló hatásirányú vegyületekhez képest egy­értelműen, jobbnak minősíthetők. Ennek foly­tán a találmány szerinti vegyületek előállítása komoly műszaki haladást jelent. A találmány szerinti eljárás reakció lefutá-. sát az (A) reakcióvázlaton szemléltetjük. A reakcióvázlaton szereplő V általános képletű vegyületek R, R' és n szuibsztituenseinek a fenti jelentésük van, míg Hal halogénatomot jelent. R szulbsztituens előnyösen egyenes vagy elá­gazó, 1—6 szénatomot tartalmazó, adott eset­ben egyszeresen vagy többszörösen halogénnel helyettesített alkil-gyök, minit pl. metil-, etil-, n- és izoipropil-, n-, dzo- és szekunder-ibutil-, n-amil-, 2-klór- és 2,2,2-triklóretil-gyök, R' pe­dig előnyösen klór, bíróm vagy fluor, nitro-, metil- vagy metoxi-csoport, Hal egy klóratom és n értéke előnyösen 0 vagy 1. A találmány szerint alkalmazható (III) álta­lános képletű foszforsavmonoészter-diíhaloge­nidekre példaképpen a következőket soroljuk fel: 0-etil, n^propil-, -izopropil-, -n-lbutil-, -2--klóretál- és -2,2,2-triklóretÜJfosztforsav-monosz­ter-dikloridokat. A találmány szerint reagáltat­ható (IV) általános képletű tiofenolokra példa­képpen az alábbiakat említjük: tiofenol, 2-, 3-és 4-klór-, 4-izopropil-, 4-metoxi- és 4-nitrotio­fenol, 2-, 3- és 4-tiokrezol, 2-brómtriokrezol. 154666

Next

/
Thumbnails
Contents