154644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomásálló tömlők folyamatos előállítására, és az annak foganatosítására szolgáló félautomatikus berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. XII. 21. (AU—166) Közzététel napja: 1967. XI. 22. Megjelent: 1968. XI. 30. 154644 Szabadalmi osztály: 39 a6 7/14 Nemzetközi osztály: B 29 h 7/14 Decimái j osztályozás: 678.027.2—46 Feltalálók: Ambrus Sándor oki. vegyészmérnök. Kovács János technikus, Budapest Tulajdonos: Országos Gumiipari Vállalat, Budapest '•*••• Eljárás nyomásálló tömlők folyamatos előállítására, és az annak foganatosítására szolgáló félautomatikus berendezés 1 Ismeretesek olyan tömlőelőállítási eljárások, ahol valamely vulkanizált, illetőleg gelizált töm­lőre, tömlőiélekre megfelelő kötő-ágyazóanya­gok közvetítésével betéteket, majd ezt köve­tően fedőréteget építenek fel folyamatos üzem- 5 ben. Az így előállított tömlők egyes szerkezeti ele­mei, részei azonban az előre elkészített maghoz való tapadás, valamint a nyomás nélkül történő vulkanizálás, gelizálás, térhálósodás következte- 10 •ben a dinamikus igénybevételekkel szemben nem viselkednek egységesen, és ennek következ­tében az egyes rétegek között elválás követ­kezik be, ami azután a termék időelőtti meg­hibásodásához vezet. Ezenkívül a termék anyag- 15 szerkezete nem tömör, hanem porózus, sziva­csos. Nyomás alatti folyamatos hőkezelés beveze­tésére már eddig is több irányú kísérletek tör­téntek, ezek azonban kielégítő megoldást nem 20 szolgáltattak. Az egyik ilyen módszer szerint a tömlők' hő­kezelését folyamatos üzemben üveg-, vagy ólom­golyócskákkal töltött tornyokon, tartályokon való keresztül vezetés mellett végzik; egy má- 25 sik ismert eljárás szerint a tömlőt forró glice­rinben; valamely só vizes oldatában, vagy olvadt fémfürdőben vulkanizálják. Az elért eredmény egyik esetben sem kielégítő. Általában nem ismert olyan eljárás, ahol a 30 tömlőket folyamatos előrehaladás közben belső­-külső nyomás alatt vulkanizálnak. Ha a tömlők előállításánál alkalmaznak is nyomást, ez mindig kisebb, á legtöbb esetben lényegesen kisebb an­nál a nyomásnál, amelynek a tömlők a felhasz­nálás alatt ki vannak téve. A találmány tárgya eljárás nyersanyagból fel­épített fokozott fizikai-mechanikai tulajdonságú erősítő betétekkel ellátott hajlékony nyomásálló tömlők folyamatos előállíására, és az ennek fo­ganatosítására szolgáló félautomatikus beren­dezés. A találmány szerinti eljárás lényege, hogy merevítőszervvel, célszerűen maggal vagy mere­vítőhüvellyel ellátott tömlöheveder külső ágán alakítjuk ki a tömlőt alkotó rétegeket, mint tömlőlelket, betétet, tapadóréteget, fedőrétege­get vagy ezek közül többet, majd ezt követően egy vagy több további tömlőheveder segítségé­vel a tömlőt nyomás alatti zárt téren átvezetve vulkanizáljuk, gelizáljuk, térhálósítjuk, végül ismert módon továbbfeldolgozzuk. A találmány szerinti berendezés lényege, hogy önmagában tömlő vagy tömlőiélek előállításá­ra ismert alkalmas eszközzel, pl. extruderrel és a betétet, huzalt, tapadóréteget, fedőlapot fel­vivő eszközökkel van ellátva úgy, hogy a lélek­képző eszközt a vulkanizáló egységgel Össze­kötő, a felépítésre és/vagy vulkanizáláshoz to­vábbításra alkalmas merevítőszerve, célszerűen 154644

Next

/
Thumbnails
Contents