154627. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N-metil-4-klór-2-nitro-fenil-karbamát előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. IX. 05. (SCHE—152) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. IX. 14. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. IX. 30. 154627 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimái osztályozás: Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Peissker Horst, Wolfenbüttel, Német Szövetségi Köztársaság, Schering A. G., Dr. Baumert Dietrich, Guatemala, Guatemala Nyugat-Berlin Eljárás N-metil-4-kIór-2-nitro-fenil-karbamát élőállítására A találmány tárgya eljárás az új N-metil-4--klór-2-nitrofenil-karbamát előállítására, amely vetőmagok káros gombái ellen kifejtett hatá­sával tűnik ki. A találmány tárgya tavábbá eljárás ezt az új vegyületet tartalmazó növény- s védőszerek előállítására. Vetőmagok káros gombáinak irtására a gya­korlatban elsősorban higany-tartalmú ható­anyagokat vagy univerzálcsávákat használnak, amelyek azonban azt a hátrányt mutatják, 10 hogy erősen mérgezők. Szerves fungicidek, így pl. a tetrametil-tiurámdiszulfid (TMTD) és az N-triklór^metiltio-4-ciklohexén-l, 2-dik arboximid (CAPTAN) ezzel szemben jelentősen kisebb mérgező hatást mutatnak ugyan, azonban nem 15 mindig biztosítanak kielégítő hatékonyságot. Eljárást dolgoztunk ki vetőmagok kártékony gombái ellen hatékony, I. képletű új vegyület előállítására, amely eljárás abban áll, hogy a II képletű 20 4-klór-2-nitrofenolt a III képletű metil-izocianáttal reagáltatjuk katalizátor, cél­szerűen szerves bázis, előnyösen trietilamin je­lenlétében, célszerűen szerves oldószerben oldva. 25 Az alábbi példa a találmány szerinti ható­anyag előállítását világítja meg. 17,4 g (0,1 mól) 4-klór-2-nitrofenolt oldunk 60 ml tetrahidrofuránban, és az oldathoz kb. 30 0,1 ml trietilamint és 6,3 ml metil-izocianátot adunk. Négy óra eltelte után könnyűbenzin hoz­záadásával szobahőmérsékleten kicsapjuk az N-metil-4~klór-2-nitrofenil-karbamátot. Kitermelés: 20,5 g = az elméleti érték 98%-a. Op.: 128—129 C°. A hatóanyag jól oldódik pl. tetrahidrofurán­ban, dimetil-formamidban, kloroformban, eti­lén-kloridban, metilénkloridban és aeetonban, nehezen oldódik pl. benzolban, és oldhatatlan pl. vízben vagy könnyűbenzinben. A találmány szerinti vegyület nagyon haté­kony például a gabonaféleségek Fusarium, Tilletia, Helminthosporium és Ustilago megbe­tegedései ellen, és ilyen vonatkozásban hatáso­sabb, mint a TMTD és a CAPTAN. Ezt a haté­konyságot egyáltalán nem lehetett előre látni. Ezen túlmenően az N-metil-4-klór-2-nitrofenil­-karbamát nem mutatja a higany-tartalmú ha­tóanyagokra jellemző mérgezési veszélyt, ami különös előnyt jelent, mert manapság már szi­gorúbb követelményeket támasztanak a mező­gazdaságban felhasznált szerek mérgező hatása terén. A találmány szerinti vegyületet önmagában, vagy egyéb növényvédő szerekkel, például ro­varirtó szerekkel elegyítve lehet felhasználni. A felhasználás célszerűen a vetőmagkézelő szerek esetében szokásos módon, száraz vagy folyékony alakban történhét, szilárd és/vagy 154627

Next

/
Thumbnails
Contents