154555. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9béta,10alfa-szteroidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1965. VII. 20. (HO—889) Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. IX. 30. 154555 Szabadalmi osztály: 12 o 25 Nemzetközi osztály: C 07 c„ Decimái osztályozás: Feltalálók: Reerink Engbert Härmen vegyész, Bussum, Schöler Hendrik Frederik Louis vegyész, Leiden és Westerhof Pieter vegyész, Bussum, Hollandia Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás 9/?,10ö -szteroidok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az (1) általános képletű új 9/?,10a-szteroidok előállítására, a'hol R 3-keto-zJS 3-keto-zl1 ' 4 -, Z-keto-A*-6 -, 3-keto­-zl1 ' 4 ' 8 ,-, vagy 3naciloxi-zl2' 4 ' 6 -rendszer, R 1 fluor-, klór- vagy brómatom vagy szabad, észterezett 5 vagy éterezett Ihidroxil-csoport, R2 szabad vagy éterezett vagy észterezett hidroxil^csoport, R3 hidrogén, alkil-, alkenil- vagy allkinil-csoport vagy R2 és R 3 együttesen oxigénatom. Az R1 és R 2 szerinti észterezett hidroxil^cso- 10 portok, valamint a 3-aciloxi-csoport előnyösen az alábbi savak maradékát tartalmazza: 1—20 szénatomot tartalmazó telített vagy telítetlen alifás, cikloalifás, aralifás vagy aromás kar­bonsavak. E savak példái: hangyasav, ecetsav, 15 pivalinsav, propionsav, vajsav, kapronsav, ön­antsav, palmitinsav, sztearinsav, borostyánkő­sav, maionsav, citromsav, benzoesav. Az R1 és R 2 szerinti éterezett hidroxil-csoport előnyösen 1—10 szénatomot tartalmazó alkoxi- 20 vagy aralkoxi-csoport. Ezek példái: metoxi-, etoxi-, propoxi-, terc.butoxi-, ciklopentiloxi-, ciklohexiloxi- és benziloxi^esoport. Az R2 sze­rinti éterezett hidroxil^csoportok további példái­ként megemlíthető a citklopenten(:l)-il-oxi-, 1- 25 -etoxi-ciklopentiloxi- és tetrabidropiraniloxi­-csoport. Az R3 szerinti alkil-, alkenil- vagy alkinil­-csoportok előnyösen 1—5 szénatomot tartal­maznak. E csoportok példái a metil-, etil-, pro- ?o pil-, izopropil-, butil-, izobutil-, amil-, vinil-, allil-, 1'- és 2'-metallil-, etinil- és propargil­-csoport. Az (1) általános képletű 9/?,10a-szteroidokat a normálsorba tartozó szteroidok kémiájából ismeretes módszerekkel állíthatjuk elő. A 4-ihalogén-3zubsztituensek bevezetésére pl. az alábbi módszerek jönnek tekintetbe. A 3-keto-J4 -, A1 ' 1 - vagy zl^'M/S.lOa-szteroi­dot dimetilformamidban klórral vagy brómmal hozzuk reakcióba, amikor 4-^klór-(4^bróm)-3-ke­to-A*-, A1 **- vagy Jw-o-^lOet-szteroidok kelet­keznek (vö. Chem. Soc. 1958, 1334). A 3-keto­-J4 -, A*-6 - vagy z)i-4 .6—9yS,10a-sszteroidokba 4--Ihelyzetű klóratom továbbá piridines vagy di­metilformamidos szulfurilkloriddal is bevezet­hető [vö. Cihem. Pharm. Bull. 10, 429 (1962)]. A S-keto-J^/^lOa-szteroidokba 4-(helyzetű klór­vagy brómatomot úgy is bevihetünk, hogy e vegyületeket piridinben alkilbenzolszulíonsav­halogénamiddal hozzuk reakcióiba. Bevihetjük továbbá a 4-helyzetben a klóratomot ecetsavas vizes izooianurkloiriddal is. A 4-klór-, (illetve a 4-bróm) -3-keto-zi 4>f>-9ß,10c[­-szteroidokat továbbá úgy is előállíthatjuk, hogy a 4^helyzetben nemszubsztituált vegyületeket N­-klór-, illetve N-bróm-szukcinimiddel reagáltat­juk vizes dioxánban, vagy éterben, dioxánban vagy jégecetben klórral, illetve brómmal hoz­zuk reakcióba, amit pl. piridinben vagy dimetil-154555

Next

/
Thumbnails
Contents