154540. lajstromszámú szabadalom • Belélegző készülék

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XII. 29. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. (FI—327) 154540 Szabadalmi osztály: 30 k 8—13 Nemzetközi osztály: A 61 m Decimái osztályozás: Feltalálók: Roger Edward Collingwood Altounyan, Wilmslow, Harry Howell, Castle Donnington, Martyn Rowlands, Epping, Nagy-Britannia Tulajdonos: Fisons Pharmaceuticals Limited cég, Loughborough, Nagy-Britannia Belélegző készülék l A találmány finom porított orvosság szájon keresztüli belélegeztetésére szolgáló készülék. Az orvosság szarjon keresztüli belélegeztetéssel való alkalmazása a tüdő hörgőszakaszai járatai- " nak rugalmas szabályozására nagy értékű eljárás 5 és ez az eljárás ia gyógyszerek alkalmazásaiban jelentős fejlődést mutat. A lehető legnagyobb gyógyító hatás elérése céljából a gyógyszert beszívott levegőben szusz­pendált finom részecskék alakjában célszerű a 10 kezelni kívánt felületre juttatni. Ezt el lehet ér­ni pl. a gyógyszer köddé porlasztásával vagy nyomás alatt tartott csomagolóedényben levő oldatból vagy szuszpenzióból való nyerésével. Mindezek az eljárások azonban meglehetősen 15 költségesek és nyomás alatt tartott csomagoló­edényt nem lehet újból felhasználni. Találmányunk célja gyógyszer finoman elosz­tott állapotlban való alkalmazásaira szolgáló egy­szerű készülék létesítése szájon keresztül vég- 20 zett belélegeztetés céljaira. Találmányunk célja finoman porított szilárd gyógyszer szájon ke­resztüli belélegeztetésére olyan készülék létesí­tése, amely készüléknél a porszerű gyógyszer levegőbe való diszpergálását egyedül csak a be- 25 lélegzett levegő végzi. Azt találtuk, hogy finoman elosztott, tehát kisméretű szemekből álló por nagyon jól szét­oszlik levegőáraimíban, ha a port tartalmazó per­forált tartály egy tengelyre forgathatóan szerelt -C Q propeller áramlási oldalára van szerelve úgy, hogy a légáram a propellert forgó és rezgő moz­gásba hozza. A találmány a (kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a finoman elosztott gyógyszer szájon keresztül való belélegeztetésére olyan készüléket hoz létre, melynek üreges és hosszúkás, előnyö­sen csőalakú háza és mindkét végén egy vagy több légáteresztő csatornája van, a ház egyik vége szájba helyezhetően van kiképezve, és a házba a ház hossztengelyével egytengelyűén sze­relt merev tengelyre forgathatóan erőísített, pro­pellerszerű szerkezete van, a propellerszerű szer­kezetnek a ház szájba helyezésére alkalmasan kialakított végétől távol a finoman porított gyógyszert tartalmazó tartályt befogadó szerel­vénye van, és hogy a prapelferszerű szerkezet a tengelyre úgy van szerelve, íhogy a (készüléken áthaladó légáraim a prcpellerszerű szerkezetet nem csak forgó mozgásra készteti, hanem rezgő mozgásra is. A „propellerszerű szerkezet" kifejezés alatt olyan szerkezetet értünk, amelynek két vagy töibb, a központi tengely vagy légcsavaragya kö­rül szimmetrikusan elrendezett lapátja vagy lég­csavarszárinya van, úgyhogy a légáram lapá­tokba vagy légcsavarszárrnyakba ütközése esetén ez a szerkezetet tengelye -vagy légcsavaragya kö­rül forgatja. Lényeges, hogy a propellerszerű szerkezet úgy 154540

Next

/
Thumbnails
Contents