154537. lajstromszámú szabadalom • Szinergikus hatású gyomirtó készítmények

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 30. (FI—292) Nagy-Britanniai elsőbbségei: 1965. III. 30., 1965. XI. 30. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154537 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d, Deci mái osztályozás: Feltaláló: Pfeiffer Rudolf Koloman, Cambridge, Nagy-Britannia Tulajdonos: Fisons Pest Control Limited, Harston, Nagy-Britannia Szinergetikus hatású gyomirtó készítmények A találmány szinergetikus hatású gyomirtó­készítményekre vonatkozik. Azt találtuk, hogy szubsztituált benzimida­zolokból és fenoxi-alifás savakból álló gyom­irtószerkészítmények használatával jelentős mó­don javított eredményeket lehet elérni. A két komponens ui. együttes használat során sok­kal hatékonyabban, gazdaságosabban és a ter­ményekre sokkal biztonságosabban alkalmaz­ható. A két vegyület kombinációjával nem csu­pán az egyes vegyületek szelektivitásának ha­tásspektrumát lehet megnövelni, hanem a ha­tás szinergetikusnak - is tekinthető, vagyis a komponensek együttes alkalmazása során haté­konyabbnak bizonyultak, mint ha az egyes komponenseket önmagukban és megfelelően nagyobb adagokban alkalmazzuk. A találmány tehát olyan gyomirtószerkészít­ményekre vonatkozik, amelyek az .alábbiakban közelebbről meghatározott szubsztituált benz­imidazolokból és fenoxialifás savakból állnak. A gyomirtószer elnevezést jelen találmány szem­pontjából szélesebb értelemben használjuk, nem csupán egyszerű gyomirtást, hanem pl. növényi növekedés-szabályozást is értünk ezen az el­teevezésen. A találmány szerinti szubsztituált benzimid­azol-származékokra az alábbi általános képlet jellemző : C—X lü 15 amelyekben R1 hidrogént, alkil- vagy —CQÖR 6 ­-csoportot jelent, amelyben R6 alkil- (pl. 1—6 szénatomot tartalmazó alkil-csoport, mint metil-, etil- vagy propil-esoport), aril- (pl. fenil- vagy naftil-csoport) és R2, R 3 , R 4 és R 5 azonosak 20 vagy eltérőek, éspedig hidrogént, nitro-, halo­gén (pl. klór, bróm vagy fluor), pszeudo-halo­gén- (pl. ciano-), szubsztituált alkil-csoportot (pl. trifluormetil-), továbbá X trifluormetil-csopor­tot jelent, vagy á felsorolt benzimidazolok sói 25 vagy funkciós származékai, amennyiben ilyen származékok léteznek. A találmány szempontjából alkalmazható szubsztituált benzimidazolok sói közé a követ­kezők tartoznak: ammóniumsók, fémsók, mint 30 pl. nátrium-, kálium-, kalcium-, cink-, réz- és 154537

Next

/
Thumbnails
Contents