154528. lajstromszámú szabadalom • Lengőtekercses dinamikus átalakító

MAGYAR NÉPKÖZTARSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. IV. 13. (EE—1381) Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 1S4528 Szabadalmi osztály: 21 a2 1—14 Nemzetközi osztály: H 04 m Decimái osztályozás: Feltaláló: Balogh Géza aki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Elektroakusztikai Gyár, Budapest Lengőtekercses dinamikus átalakító A találmány tárgya lengőtekercses dinamikus átalakító, célszerűen mikrofon vagy hallgató, amelynek a membránt rögzítő szerve olyan szigetelőanyagú test, amelynek legalább két egy­mástól szigetelt, a lengőcséve és a külső ki- 5 vezetések végeit összekötő és rögzítő fémrétege van. Ismeretes, hogy az elektroakusztikai átalakí­tók mágneskörből, lengő tekercset hordozó membránból és ehhez csatolt akusztikai háló- ig zatból állnak. A lengőtekercs igen vékony, leg­többször 0,02, 0,03 mm átmérőjű huzalból kér szül. A lengőtekercs kivezetését az ismert elekt­roakusztikai átalakítóknál a kivezető huzallal közvetlenül forrasztás útján kötötték össze, ami- 15 nek az volt a hátránya, hogy a kivezető huzal mechanikai igénybevételekor, pl. szerelésnél, könnyen elszakadt és az átalakító működés­képtelenné vált. A lengőtekercs igen kis huzal­átmérője miatt a gyártás közbeni méréseknél 20 jó galvanikus kapcsolat létrehozása állandó ne­hézséget okozott. Diníamikus mikrofonoknál gyakran alkalmaz­nak a lengő tekerccsel sorosan kapcsolt brumm- 25 kompenzáló tekercset, amely a mikrofon brumm­feszültségét 15—20 dB-el csökkenti. Nehézséget jelentett az említett brummkompenzáló teker­cset oly módon elhelyezni, hogy kis helyet fog­laljon el, az akusztikus teret ne zavarja és a 30 lengő tekerccsel való villamos összeköttetés mechanikailag stabil megoldás legyen. Az említett problémákat az elektroakusztikus átalakítók miniatürizálásának igényei jelentősen növelik. A találmány célja a fent vázolt hátrányok kiküszöbölése és a korszerű miniatűr méretű" elektroakusztikai átalakítók mechanikai kötés-és a lengőtekercs kivezetésének elszakadását gátló szerkezeti megoldás kialakítása, amely egyben lehetőségét biztosít a brummkompenzáló tekercs nyomtatott áramköri kialakítására is. A találmány lengőtekercses dinamikus átala­kító, célszerűen mikrofon, hallgató, amelynek mágnesköre, lengőtekerocsel ellátott membránja, e membrán peremét rögzítő szerve/i vannak. A találmány abban van, hogy a membrán alsó és/vagy felső rögzítőszerveként egy vagy több furattal ellátott szigetelő anyagú szorítótest van kialakítva, amelynek legalább két egymástól szigetelt részre osztott, a lengőtekercs és a külső kivezetések végeit rögzítő és összekötő fém­rétege van. A találmány szerinti lengőtekercses dinamikus átalakító kialakítható oly módon, hogy a szige­telőanyagú szorítótest fémgőzöléssel vagy nyom­tatott áramköri úton előállított vagy kötőelem­mel rögzített fémfelülettel rendelkezik. A szige­telőanyagú test egyik célszerű kialakítási módja szerint a membrán felületét fedő furatokkal el-154528

Next

/
Thumbnails
Contents