154527. lajstromszámú szabadalom • Sérthetetlen fémkupak

MAGYAR .\ EPKOZTARS ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 27. (BO—1022) Franciaországi elsőbbségei: 1965. I. 20. (1. igény­pont), 1965. VI. 04. (2—7. igénypont). Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. 154527 Szabadalmi osztály: 64 a 19—55 Nemzetközi osztály: B 67 b Decimái osztályozás: Feltaláló: Musy Charles technikus, Taisey par St. Rémy les Ghalon (Saone et. Loire), Franciaország Tulajdonos: Le Bouchage Mécanique, Neuilly-sur-Seine, Franciaország Sérthetetlen fémkupak Ismeretesek sérthetetlen fémkupakok, mint pl. alumíniumkupakok, amelyeknek egy vagy több kör alakú bevágásvonaluk van, ezeknek pereme közül az egyik befelé van hajlítva, a köpeny vastagságánál nagyobb mértékben, és ezek a bevágások a kupak befoglalt része fölé esnek a kupak behelyezett állapotában. A nem be­vágott, „híd"-nak nevezett részek, amelyek ugyanazon körvonal két egymást követő be­vágását elválasztják valósítják meg a dugaszolás sérthetetlenségét. Ez utóbbiaknak eléggé töré­kenyeknek kell lenniük, hogy a felhasználónak ne kelljen túl nagy erőt kifejteni, amikor a pa­lack nyitásakor le akarja ezeket törni. Mivel a kupak köpenyhossza nagyobb, mint amekkora szükséges ahhoz, hogy a bedugaszo­landó palack nyakgyűrűje alá befoglaljuk és mivel a palack nyaka a gyűrű alatti részen le­felé kiszélesedik, a kupak alja csak akkor érint­. kezik a palack nyílásával, ha az említett aljra meglehetősen nagy nyomást gyakorolunk. En­nek a nyomásnak a hatására a köpeny alsó része szétnyílik és a nyak hossza mentén csú­szik, ahhoz illeszkedve. Nagyon gyakran a be­dugaszoláskor a köpenyre gyakorolt nyomás hatására a hidak összetörnek, aminek következ­tében a dugaszolás sérthetetlensége túl korán megsemmisül. A jelen találmány célja olyan tökéletesített kupak létesítése, amelynél a bevágások és a 10 15 20 25 30 2 hidak elég nagy nyomószilárdságot képviselnek a dugaszolás pillanatában kifejtett nyomással szemben, és mégis megőrzik a palack kényelmes nyitását biztosító törékenységet. A találmány szerinti kupaknak legalább egy kör alakú bevágásvonala van, amely hidakkal váltakozik, és amelynél a felső ajak és alsó ajak részlegesen egymáson helyezkedik el, ami nagy­mértékben növeli a kupak nyomószilárdságát. A találmány egyik kiviteli alakja szerint a felső ajak az alsó ajkon nyugszik annak teljes hossza mentén, de vastagságának csak egy ré­szén. A két ajak tehát egymáshoz képest teljes hosszuk mentén a köpeny vastagságánál ki­sebb mértékben el van tolva. Másik kiviteli alak szerint két - szomszédos híd közötti ajkak szuperpozíciója csak egy — bordát képező — korlátozott zónában történik meg, míg a borda kétoldalán egészen a hidak szomszédságáig egymáshoz képest legalább a köpeny vastagságával el vannak tolva. Pl. a találmánynak megfelelően meg lehet növelni a hidak zónájának részvételét a szilárd­ságban széttöréskor úgy, hogy az alsó és felső ajkakat teljesen egymásra fektetjük hosszuk bizonyos része mentén, a hidak kétoldalán. A találmány alkalmazható abban az esetben is, amikor a kupaknak több kör alakú bevágás­vonala van. Ebben az esetben a találmánynak megfelelően két egymást követő kör alakú 154527

Next

/
Thumbnails
Contents