154500. lajstromszámú szabadalom • Füstgáz generátor

MAGYAR NSPKÖZTÁKSASAG % l/f A\ • IV: it OKSZÄGOS TALALMAXYI HIVATAL <ty &u3 *»—-i LiJ L—.Ä Li' i.—«i U n H n r? A ^ SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. IX. 16. Közzététel napja: 1967. X. 23. Megjelent: 1968. IX. 30. (BI—197) Szabadalmi osztály: 24 b Nemzetközi osztály: F 23 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Biró Attila, igazgató helyettes, 75%, Asztalos Zoltán,' műszaki ügyintéző, 25%, Miskolc . 6h ^ / Tulajdonos: KGM Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, Miskolc Füstgáz generátor ^IMiilitófíj^N 1 A találmány füstgáz generátor folyékony vagy gáznemű anyagok fokozat nélküli elégeté­sével való füstgáz termelésre. A tüzelőanyag eltüzelése általában a hőt fel­használó ipari kemence, kazán, vagy más ipari 5 berendezés munkaterében történik. Az ilyen tüzelések közös jellemvonása, hogy a fűtő­anyaggal az égési levegőt egy vagy több lépcső- . ben úgy keverjük össze, hogy a tüzelőberende­zésből éghető anyagokat tartalmazó keverék 10 jut az ipari berendezés munkaterébe. Egyes ipari berendezésekben azonban szükséges, hogy szabályozott hőmérsékletű éghető anyagokat nem tartalmazó keveréket juttassunk a felhasz­náló berendezésbe- Ilyen fordul elő, pl. nagy- 15 olvasztó léghevítők olajtüzelése esetében, ami­kor az olaj sem cseppek, sem olajgáz alakjában nem juttatható közvetlenül a léghevítőbe, mert a nagy füstgázhőmérséklet a léghevítő tönkre­menését okozza. Más kemencéknél a technoló- 20 giai körülmények miatt csak kis hőmérsékletű füstgázokat hozhatunk érintkezésbe a melegí­tett darabokkal. Ilyenek fordulnak elő a kerá­miai iparban, tüzelőállóanyagiparban, mészmű- •> vekben stb. 25 A fenti követelmények biztosítására az ún. torrodiális égetőkamrát használják. Ennek és hasonló berendezéseknek közös tulajdonsága, hogy munkaterükben szabálytalan turbulens áramlás keletkezik. 3ö . Az ilyen generátorok hátránya, hogy a falak nagyhőmérsékletű égéstermékekkel jutnak érint­kezésbe és rövid idő alatt elhasználódnak. Emel­lett a keveredési viszonyok hiányosságai miatt az elégetés térszükséglete igen nagy. Például 1 m3 generátortérben legfeljebb 8 millió kcal/ó hőmennyiség szabadítható fel. A találmány célja, olyan füstgázgenerátor létrehozása, -mely kiküszöböli az ismert füst­gázgenerátorok hátrányait, térfogata pedig tö­redéke az ismert füstgázgenerátorokénak. A találmány tehát füstgáz generátor folyé­kony vagy gáznemű tüzelőanyagok fokozat nél­küli elégetésével történő füstgáz termelésre. A találmány lényege abban van, hogy egyik végén központosán elrendezett tüzelőanyag be­vezető nyílással ellátott, henger alakú, egyik oldalán befelé konkáv félgömbbel határolt, má­sik oldalán pedig nyitott munkatere övgyűrű­vel több egymás után kapcsolódó térrészre van felosztva és az így kialakított térrészek palást­felületén tangenciális levegő nyílások vannak ki­képezve, a tüzelőanyag bevezető nyílással el­látott térrészen pedig a tangenciális levegő­bevezető nyílások a tüzelőanyag bevezető nyílás tengelyével, a tüzelőanyag bevezető nyílások felé hegyesszöget bezáróan vannak kiképezve; továbbá, hogy a levegőbevezető nyílások a henger alakú munkatér külső felületén kialakí-

Next

/
Thumbnails
Contents