154455. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilbetétes spirálhúzózárak hordozó-szalagra való varrására és tűzőláb-kialakítás az eljárás foganatosítására szolgáló varrógéphez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL. Bejelentés napja: 1965. IX. 10. (OI—88) Német Szövetségi Köztánsaságr bóli elsőbbsége: 1964. IX. 30. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 154455 Szabadalmi osztály: 3 c Nemzetközi osztály: A 41 f Decimái osztályozás: Feltalálók: Fröhlich Alfons, Rohn Kari, Essen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: • Opti-Holding AG., Glarus, Svájc Eljárás textilbetétes spirálhúzózárak hordozó-szalagra való varrására és tűzőláb-kialakítás az eljárás foganatosítására szolgáló varrógéphez A találmány textilbetétes spirálhúzózárak előállításária vonatkozó eljárás. Textilbetétés spirállhúzózárak a legkülönbö­zőbb kiviteli alakiban ismertek. Különösen is­meretesek olyanok, amelyeknél a textilbetét' az; 5 egyes spiráltekercsek belsejének szabad ke­resztmetszetét teljes egészében kitölti és az egymásba kapcsolódó spiráütekercsek kapcsoló­felüiete a mindenkor szembenfekvő kitöltő­betétre támaszkodik. 10 Ezeknél a betét ezáltal bizonyos nyomásnak van elávetve. Ez a nyomás a felnyílási bizton­ságot növeli. Az említett húzózáraknál igen hátrányos, hogy a kapcsolótolóka viszonylag nehezen moz- 15 gatható, miivel a tolóka zárópályamák a spirál­tekercseket nyomással kell az ellentétes olda­lon fekvő betétanyagba szorítani, hogy a két spiráltekerics kapcsolódjék. Ebből a óéiból a tolókát erősre kell méretezni. Olyan húzózá- 20 raknál, amelyeket gyakran nyitnak és zárnak, a tolóka zárópályái gyorsan kopnak. A záró­pályák elkopása esetén pedig előfordul, hogy a húzózár nem zár. A leírt textilbetétés spirállhúzózárak előállí- 25 tása során általában két egymással kapcsolódó betéttel ellátott spiráltekercsek textilbetétei tűzőöltéssel, egyszerű, vagy többszörös kettős láncöltéssel, vamping-öltéssel, vagy hasonlóval vannak a húzózár hordozó szalagjaihoz erősít- 30 ve. A betéttel ellátott spiráltekercseket meg­felelő varrógép varrja a hordozószalagóklhoz. A találmány feladata, kiindulva a textil­bélésű spirállhűzózáralk előállításának ismert módjából, olyan eljárás kialakítása, amely a felsorolt hátrányoktól mentes húzózár előállí­tására alkalmas, azaz alkalmas olyan húzózá­rak előállítására, amelyek tolókáját nem érik nagy erők és amelyeiknél ennek következtében a gyakori nyitás és zárás nem jár kopással. A találmány tehát eljárás textilbetétes spi­rálhúzózárak előállítására és két egymással kapcsolt, betéttel ellátott spiráltekercs betétjé­nek tűzőöltéssel egyszerű, vagy többszörös ket­tős láncöltéssel, vamping-ölrtéssel, vagy ha­sonlóval a húzózár hordozószalagjaihoz való rögzítésére. A találmány abban van, hogy a betét keresztmetszetét — amint az már ismert — az egyes spiráltekercsek belső szabad ke­resztmetszeténél kisebbre választjuk és az egy­mással kapcsolatban álló spirálok felfekvő sík­jait legkésőbb közvetlenül a varrási folyamat előtt, illetve alatt oly erővel nyomjuk egymás­sal szembe, hogy azok a kapcsolaton túlme­nően nyúljanak egymásba és ezáltal az egy­másbanyúló és kapcsolódó tekercsimenetekkel a spirálokban fekvő betétet rögzítjük. Betéttel ellátott húzózárak, amelyeknél a be­tét keresztmetszete kisebb, mint az; egyes spi­ráltekercsek belseje, önmagukban ismertek, 154455

Next

/
Thumbnails
Contents