154418. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti járművek pneumatikus és elektromos vezetékeinek összekapcsolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (FA—637) Franciaországi elsőbbsége: 1965. VII. 07. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 154418 Szabadalmi osztály: 20 e 1—22 Nemzetközi osztály: B 61 g Decimái osztályozás: Feltaláló: Jean-Paul Ballerin, mérnök, Chatou, Franciaország Tulajdonos: Etablissements L. Faiveley, Saint-Ouen, Franciaország Berendezés vasúti járművek pneumatikus és elektromos vezetékeinek összekapcsolására 1 A jelen találmány javított berendezés, amelynek célja vasúti járművek pneumatikus és elektromos vezetékeinek, vagy esetleg csak a pneumatikus vezetékeknek az összekapcso­lása olyan kocsiknál, amelyek közül az egyik 5 önműködő középütlközős kapcsolóival van ellát­va, a máisikon pedig a régi rendszerű, szoká­sos horgos kapcsoló van. Mint ismeretes, az európai vasutaknál az a szándék, hogy teherkocsijaikat, szeimélykocsi- JQ jaikat és mozdonyaikat átalakítják önműkö­dő, középütközős kapcsolóval való munkára, amelyeknél két jáirtmű összekötése az egymás­hoz közeledésikor jön létre. A két jármű így mechanikus kapcsolatba kerül, de szükség van 15 arra is, hogy a kocsik fékvezetékeit ás eset­leg elektromos vezetékeit is összekapcsoljuk. Tekintettel arra, hogy ez az átszerelési mun- , ka nagyon hosszadalmas és különböző nehéz­ségekkel jár, szükség van egy olyan átmeneti 20 időire, amelynek folyamián az új és már átala­kított járműveket könnyen kapcsolatba lehet hozni a még át nem szerelt járművek horgos kapcsolóival. A jelen találmány olyan berendezésre vo- 25 natkozik, amelyet az említett átmeneti időben lehet használni és amelyet a régi rendszerű, tehát horgos kapcsolóval ellátott vasúti jármű­vön helyezünk el. A találmány lehetővé teszi a pneumatikus és elektromos vezetékek egy- 30 mással való kapcsolatát akkor, ha a horgos kapcsolót középütközős (kapcsolóval hozzuk összeköttetésbe, éspedig olyképp, hogy ez utób­bin semmit sem kell változtatni, a találmány szerinti szerkezet tehát csak a régi rendszerű járművön van. A találmány szeriont, az említett vezetékek kapcsolását lehetővé tevő szerkezet, amely áz ugyancsak már említett- vegyes kapcsolást le­hetővé teszi, azzal jellemezve, hogy olyan tömlő tartózik hozzá, amely a, horgos kapcso­lójű jármű légvezetékéhez tartozik és amely­nek végén csőbilincs van, ez pedig eltávolít­ható módon helyezhető el az önműködő közép­ütközős kapcsoló által tartott vezeték szájnyí­lásán. Ez a szerkezet lehetővé teszi a pneumatikus és elektromos vezetékek könnyű kapcsolását és egymástól való oldását, emellett pedig a teljes szerkezeti kivitel a régi rendszerű ko­csin van, az új kapcsolókat tehát változatlan kivitelben lehet gyártani. Előnye még a talál­mánynak,, hogy a teljes szerkezet egyszerű, nem költséges és nem bonyolult. A találmányt előnyös kivitelénél úgy való­sítjuk meg, hogy a csőbilincs nyugalmi hely­zetében olyan taortón helyezkedik el, amely a vonóhorog közelében van és emellett a csőbi­lincsnek fogantyúja is van, amely a könnyű kezelést lehetővé teszi. A találmány további 154418

Next

/
Thumbnails
Contents