154402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fluorozott olefin vegyületek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VII. 05. (BE—885) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1965. VII. 07. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. 154402 Szabadalmi osztály: 12 o 11—18 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimái ofsztáiyózáá: Féaíáíátófc: Van Eygen Cyrille vegyészmérnök, Boitsfort, Dr. Carpentiér Raymond vegyész, Waterloo, Belgium Tulajdonos: UCB (Unioii Chimiqtíe-Chemische Bedrijven), Saint-GUles-lez-Bruxelles, Belgium Eljárás fluorozott olefin vegyületek előállítására A találmány tárgya eljárás új fluorozott ole­fin-fvegyületek előállítására. A találmány szerinti eljárássál előállított új vegyületek az alábbi I általános képlettel ren­delkeznek : R'CÖ,—Y—02 CR" I amely képletben R'C02 perfluoralkánsav mara­dékát jelenti, R"C02 egy polimerizálható alkénsav .mara­dékát jelenti, és Y alifás dihidroxi-alkoholok, alifás-aromás dihidroxi-alkoholok és aromás dihidroxi-alko­holok gyökét, valamint ezek funkcionális szár­mazékait jelenti. • Az R'C02 gyök 2-^18 szénatomot tartalmazó perfluor-alkánsavból származik. Előnyösen hasz­nálhatjuk a perfluor-vaj savat, a perfluor^pen­tánsavat, a perfluor-heptánsavat, a perfluor-Hhexánsavat, a perfluor-oktánsavat, a perfluor­-nonánsavat és a perfluor^dakánsavat. i Az R"C02 gyiök polimerizálható álkénsavból származik. Ilyen savként előnyösen használha­tunk akrilsavat és metakrilsavat. A találmány szerinti eljárás értelmében az allkénsavakat és a perfluor-alkánsavakat fel­használhatjuk szabad sav, alkálifémsó vagy alkáliföldfémsó alakjában, továbbá Tövidszén-10 15 20 25 30 láncú alikilésztereik, anlhidridjeik és halogenid­jeik, előnyösen kloridjaik alakjában. Az Y gyök alifás dihidroxi-aEkohol'ból, alifás­-aromás dihidroxi-alkoholból, aromás dihidroxi­-^alkoholból vagy ezek funkcionális származéká­ból vezethető le. Ilyen alkoholok példáiként az alábbiakat említhetjük meg: etiléngliköl, propi­lénglikol, l,'34propándiol, 1,4-butándiol, 1,5-pen­tándiol, 1,6-ihexándiol, neopentilglikol, 2,2,4-tri­metil-l,3-pentándiol stb. Az alkohol láncát oxi­génatomok szakíthatják meg, vagyis két hidí­oxil-csoportot tartalmazó éteralkoholok is szá­mításba jöhetnek, így pl. dietilénglikol, trietilén­glikol, tetraetilénglikol stb., dipropilénglilkol, tri­propilénglikol stb. Az előbb említett alkoholok funkcionális szár­mazékaiként például az alábbi 1,2-epoxi-vegyü­leteket nevezhetjük meg: etilénoxid, propilén­oxid, butilénoxid stb. A találmány szerinti vegyületek szintéziséhez felhasználható egyéb funkcionális alkohol-szár­mazékok például a halohidrinek, így a klór­hidrin-, brómhidrin- és jódhidrin-származékai a fentebb felsorolt dihidroxi-alkolholoknak, mint pl. az etilénklórhidrin, a propilénbrómhidrin stb. A kereskedelmileg nem beszerezhető halohid­rineket ismert módszerekkel könnyen elő lehet állítani. Így pl. a klórhidrinek előállításának esetében tionilkloridot a megfelelő dihidroxi­-alkohollal piridinben reagáltathatunk, vagy pe-154402

Next

/
Thumbnails
Contents