154395. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polivinil-klorid textilszálak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. IX. 28. Közzététel napja: 1967. IX. 22. Megjelent: 1968. VII. 31. (AA—522) 154395 Szabadakra osztály: 29 b Nemzetközi osztály: D 01 f Deci mái osztályozás-. Feltalálók: Mazzolini Corrado, Borsini Giancarlo, Curti Romano, Denti Francesco, Milano, Olaszország Tulajdonos: ÁCSA Applicazioni Chimiche S.p.A, Milano, Olaszország Eljárás polivinil-klorid textilszálak előállítására A találmány tárgya eljárás polivinil-klorid textilszálak gyártására, lényegileg nagy szindio­. taktikussági fokú vinil-klorid polimer ciklo­hexanonos oldatából álló szálképző oldatnak szálképző fejen át kicsapó fürdőbe való veze­tése, majd a kapott szálak nyújtása és hőkeze­lése útján. A találmány szerinti eljárás segítségével nyert polivinil-klorid szálak kereskedelmileg értékesek a textilipar számára, és minden egyéb olyan te­rületen is hasznosíthatók, ahol kielégítően nagy szívóssága, megfelelő határok közötti szakadási nyúlású, hőzsugorodással szembeni kitűnő ellen­állóképességű, csekély törékenységű, nagy haj­lítási-kopási ellenállóképességű, forró vízzel, valamint a textiliák száraz-tisztítására használt oldószerekkel szemben lényegileg érzéketlen, jól színezhető, nem gyúlékony stb. szálakra vagy fonalakra van szükség. A közönséges polivinil-kloridból (vagyis a szuszpenziós vagy emulziós polimerizáció útján peroxid- vagy redox-típusú katalizátorok jelen­létében, 15 C° és 80 C° közötti hőmérsékleten előállított polivinil-kloridból) nyert rostok tá­volról sem elégítik ki a fenti követelményeket. A fentiekre való tekintettel új és értékes vi­nil-klorid polimereket dolgoztak ki viszonylag új technológiával, amelyet a vonatkozó iroda­lom részletesen leír, és amely —-10 C°-nál ala­csonyobb, —60 C°-ig terjedő, sőt még alacso­nyabb hőmérsékleteken, és ilyen hőmérsékle­teken hatékony megfelelő katalizátorok jelen­létében végzett polimerizáción alapszik. 5 A szakirodalom szerint [pl. J. Polymer Sci­ence 39, 321—325 (1959)] ezek az új vinil-klorid polimerek szerkezetileg főleg szindiotaktikusak, és a szokásos polivinil-kloridhoz viszonyítva 10 nagyon kevés oldalelágazást tartalmaznak (pl. Chem. and Ind., 1958, p. 1114). Az új polimerek egyik megkülönböztető sajátsága a D 635^ös és D 693-as infravörös elnyelési sávjaik hánya­dosa [1. J. A. C. S. 82, 749 (I960)]. Ennek a 15 hányadosnak a meghatározását kettős sugárké­véjű spektrofotométerrel végzik, kálium-bromid optikával. A minta infravörös elemzés céljára alkalmas 20—30/x vastagságú polimer hártyából áll. A mintát úgy állítják elő, hogy a polimert 20 ciklohexanonban oldják, miközben az oldószer hőmérsékletét kb. 120 C°-on tartják, és 15 perc alatt nyernek 0,8—1 súly% polimert tartalmazó oldatot, amelyet gyorsan lehűtenek 50 C°-ra, a hideg oldatot sík üveglemezre öntik, és kb. 50 25 C° hőmérsékleten vákuumban (10 Hg mm) meg­szárítják. A közönséges PVC D 635 : D 693' el­nyelési 'hányadosa kb. 1,4—1,6, míg az új poli­mereké legalább 1,8 (sőt 3,0 is lehet). Bármi legyen is ennek a mérhető infravörös elnyelési 30 sav hányadosnak a valódi jelentése, az általá-154395

Next

/
Thumbnails
Contents