154392. lajstromszámú szabadalom • Ajtó hűtőterekhez, különösen hűtőkocsik rakodóteréhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 25. (WA—155) Német Demokratikus Köztársaság-foeli elsőbbsége: 1965. III. 25. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154392 Szabadalmi osztály: 17 c 4—5 Nemzetközi osztály: | F 25 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Schwarzer Klaus, Dessau, Moser Rolf, Dessau, Hülz Eberhard oki. mérnök, Dessau-Mildensee, Klein Günter, Gotha, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Waggonbau Dessau, Dessau, Német Demokratikus Köztársaság Ajtó hűtőterekhez, különösen hűtőkocsik rakodóteréhez 1 A találmány ajtó hűtőterek tömítő lezárására, aimely fölként vasúti hűtőlkocslk rakodótér ajta­jául használható. A hűtőkocsik ismert hűtótérajtói lengő-, toló­ajtóként vannak kiképezve, többfokozatú tömí­téssel. Az ajtón két függőlegesen elrendezett, forgíattyúszarű forgatótenigery van elfordítható­an és hossztengelye irányában; el nem tolhatóan ágyazva. A forgatótengelyek felső és alsó kö­nyöklős végeinél levő forgattyúcsapok görgős bakokban forgathatóan vannak ágyazva, ame­lyek az ajtónyílás fölött és alatt elrendezett futösinefcan a kocsi hosszirányában eltolhatók, úgyhogy a kinyitott, ifoirgatótengelyeken felfüg­gesztett ajtók laz ajtónyíláshoz viszonyítva el­tolhatok. A ifargatótenigelyelk elfordítása ered­ményeként az; ajtóny'lás előtt álló ajtó az ajtónyílás felé mozgatható, az ajtónyílás kere­tébe vezethető és a tömítésekre nyomható. Egy­szerű kiviteleiknél az ajtó reteszelése különféle szerkezetekkel történlik. Mivel, a több tömítéssel ellátott nagy ajtók egyszerű reteszelése az ajtó vastagságától függő nagy könyökiméretek és az ettől függő kairáttétel következtében nem elegendő arra, hogy a kifogástalan tömítéshez szükséges nyomóerőket létrehozza, másrészt ar­ra sem alkalmas, hogy befagyott ajtóknál eze­ket az aj.tónyílásból kitolja, az isimért ajtóikon két további függőleges, mereven hozzáerősített bütyöikszerű karokkal ellátott zárötengely van elrendezve. A bütyökszerűen kiképzett kairolk az ajtó ajtónyíláslkeretbe való bevezetése után az ezeket tartó záráteogelyek elfordításakor az ajtónyíláskereten levő táskáikba nyúlnak be és 5 az ajtót a tömítésre nyomják. Nyitáskor ezek az ajtónyíláskeretakhez nyomóidnak ajtót elnyomják, A zárótengelyek elfordítására ele­gendő nagy nyomóerők keltésére alkalmas, nagy áttételekkel dolgozó szerkezetek szol-10 gálnaJk. Az: ismert ajtók hátrányos tulajdonsága, hogy hűtőkoesiknál az ajtónylílás fölött szükséges futÓBÍm következtében a kocsiba gépi úton való rakodáshoz szükséges optimális ajtónyíláis ma-15 gaisság nem érhető el. További hátrányos tulaj­donság:, hogy nagy ajtóknál a forgatótengelye­ken kívül további: két zárötengely és ezekhez való 'csapágyak szükségesek, amii jelentős súly-és költségnövekedést okoz. 20 A találmány célja oldalira eltolható és az ajtónyílásba ismert módon behajtható olyan ajtó kíalakításia, amely az ajtónyíláshoz a hűtő­kocsi oldalfal-magasságának optimális kihasz­nálását teszi lehetőivé és, amely a tömítésékhez 25 járulékos zárótenlgelyek nélkül hatásosan hozzá­nyomható. A találmány a kitűzött feladatot a következőkkel oldja meg: A forgattyústemgelyszerű foirgatótengelyek oldalt az ajtón túlnyúló ágyazőkairokban vannak 30 ágyazva. Az ajtó súlyának tartására az ajtónyí-154392

Next

/
Thumbnails
Contents